Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Het zal zijn doordat jullie de kruistochtgebeden bidden, dat het Verbond door Mijn Zoon vervuld kan worden om de wereld te redden

23 januari 2013

Mijn kinderen, jullie moeten je inspannen om minstens vijftien minuten per dag te wijden aan het bidden van de kruistochtgebeden, want dat is zeer belangrijk.

Jullie moeten de tijd vinden om deze gebeden te bidden aangezien deze in de wereld reeds veel tragedies, die veroorzaakt worden door die goddeloze mensen die boosaardige handelingen verrichten, inperken.

Jullie mogen nooit de kracht van het gebed vergeten, of het feit dat Ik door Mijn voorspraak jullie kan helpen in jullie worsteling met jullie geloof.

Velen onder jullie zijn in jullie leven druk bezig met andere zaken, maar jullie moeten alles in het werk stellen om Mijn Zoon te huldigen. Voor velen kan het bidden moeilijk zijn.

Het kan moeilijk zijn om alleen te bidden en diegenen die het meest perfecte en mooie gezicht van Mijn Zoon, Jezus Christus, niet kunnen zien, worden gemakkelijk afgeleid.

Hier is een klein kruistochtgebed (95) om te helpen tijd te vinden voor gebed.

O Moeder van de Verlossing,kom mij te hulp, aangezien ik moeite heb om tijd te vinden voor gebed.Help mij om Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, de tijd te geven die Hem toekomt, om Hem te tonen hoeveel ik van Hem houd.Ik vraag dat U, mijn gezegende Moeder van de Verlossing, voor mij om de genaden verzoekt die ik nodig heb, en dat U Uw Zoon om alle genade en gunsten vraagt, opdat Hij mij in de boezem van Zijn Heilig Hart kan sluiten.Amen.

Kinderen, al wat jullie moeten doen om de weg van de waarheid te volgen, is de tijd die nodig is, besteden aan gebed. Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden. Het zal zijn doordat jullie de kruistochtgebeden bidden, dat het Verbond door Mijn Zoon vervuld kan worden om de wereld te redden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 19/05/2021 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: