Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Ik zal de levenden en de doden oordelen en enkel diegenen, die het waardig zijn, kunnen Mijn Koninkrijk binnengaan

10 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, zeg alstublieft aan al diegenen, die Mijn Leer navolgen, dat zij zich Mijn belofte in herinnering brengen.

Ik heb duidelijk gemaakt dat Ik wederkom om Mijn Koninkrijk te redden.

Mijn Tweede Komst wordt verwacht en diegenen die belijden de waarheid te kennen, die vervat ligt in Mijn Vaders Boek, zullen weten dat dit geen onwaarheden bevat.

Ik zal wederkomen, zoals voorzegd, en dat moment is bijna daar.

Ik zal de levenden en de doden oordelen en enkel diegenen, die het waardig zijn, kunnen Mijn Koninkrijk binnengaan.

Het is ook voorzegd dat de Boze op aarde een oorlog zal bereiden om met Mijn Vader te strijden om zielen.

Dat is een oorlog die hij niet kan winnen, maar toch geloven velen van diegenen die hun leven leiden, gebaseerd op valse beloften, dat hun aardse leven het enige is dat telt. Deze misleiding, die veel mensen ingepalmd heeft, zal hun ondergang worden.

O, hoe hunker Ik ernaar dat die zielen op tijd hun ogen openen voor de waarheid, voordat het voor hen te laat is.

Mijn pijn en zielenleed, wanneer Ik die arme misleide zielen bekijk die aan Mij verloren zullen gaan, is nog nooit zo intens geweest als nu. Dat is de reden waarom slachtofferzielen, uitverkoren zielen en diegenen die Mij nauw aan Mijn Heilig Hart liggen, op dit moment zo’n pijn voelen. Ik lijd door hen naarmate de tijd nadert.

Al de plannen van Mijn Vader, om Zijn kinderen te omhullen en hen te beschutten met Zijn Zegel van Bescherming, staan klaar.

Hij gaat achter elke ziel aan. De Heilige Geest bekleedt op dit moment in de geschiedenis zoveel zielen, om hen in Mijn heilige armen te lokken.

Verloochen a.u.b. Mijn belofte niet! Neem aan dat Mijn Tweede Komst door jullie, van deze generatie, aanschouwd zal worden!

Dit is goed nieuws. Mijn Wederkomst zal het moment van Mijn verheerlijking zijn, dat al diegenen die van Mij houden zal vernieuwen en zij zullen dan aan een nieuw leven beginnen, een tijd van grote pracht, waarvan zij in licht en liefde zullen genieten.

Wees alstublieft niet bang!

Ik kom met grote liefde.

Ik kom met een groots geschenk.

Jullie zullen naar jullie ware thuis gebracht worden en jullie zullen met jullie eigen familie verenigd worden.

Al Gods kinderen, begunstigd om dit nieuwe glorieuze bestaan binnen te treden, zullen één worden.

Er zal overal liefde zijn. Vrede, vreugde, gelach, kameraadschap, wonderen en de aanbidding van God, zullen deel uitmaken van elk moment.

De dood zal niet meer bestaan. De haat zal uitgedoofd zijn.

Het kwaad zal verdreven zijn.

Heel de mensheid zal niet langer lijden en pijn of gebreken ervaren, van welke aard dan ook. Dat is Mijn Nieuw Paradijs. De tijd van tranen zal niet meer bestaan.

Vertrouw op Mij, Mijn volgelingen, want de pijn en het lijden die jullie ervaren, zijn bijna voorbij. Ik weet hoe jullie lijden door de onrechtvaardige regimes waaronder jullie moeten leven. Dit is de eindperiode, want de hand van Mijn Vader zal nu ingrijpen.

De wereld zal veranderen. Het oude zal weggeworpen worden en een nieuwe dageraad zal in al Gods glorie tevoorschijn komen, wanneer Zijn macht zal heersen zoals het had moeten zijn vanaf de schepping van de wereld.

Jullie geliefde Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 30/04/2021 door in Uncategorized.
%d bloggers liken dit: