Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Zoals lammeren naar de slachtbank zullen ze de weg naar de ondergang volgen

21 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het grootste verraad aan Mijn geliefde, trouwe leerlingen – diegenen die zich altijd vastberaden aan de waarheid zullen houden – zal van die volgelingen in Mijn Kerk komen, die ten prooi zullen vallen aan de grote misleiding.

Zoveel mensen zullen, vanwege hun ondoordachte trouw, misleid worden door de Bedrieger die overal in Mijn Kerken de teugels in handen zal nemen. Hoewel ze zich soms ongemakkelijk kunnen voelen wanneer zij vreemde vertolkingen van Mijn Woord horen, die niet in de juiste context gebruikt zullen worden, zullen ze zoals lammeren naar de slachtbank de weg naar de ondergang volgen. Zij zullen de Valse Profeet met lof overladen en hem als een grote dictator groeten. Zij zullen solidair worden om een groot leger te creëren. Dit leger zal bij hun medechristenen de grootste vervolging veroorzaken. Broeder zal tegen broeder strijden in deze verschrikkelijke strijd om de waarheid. Het aantal van diegenen die de onheilige drie-eenheid – bestaande uit de Valse Profeet, de Antichrist en Satan – zullen volgen, zal veel groter zijn dan dat van diegenen die het heilig Woord van God, zoals het vanaf het begin vastgelegd werd, trouw blijven.

Jullie, Mijn uitverkorenen, die niet van de waarheid afwijken, zullen deze tocht moeilijk vinden. Nooit, nog geen moment in jullie leven, zouden jullie je de verschrikkelijke misleiding, waarvan jullie getuige gaan zijn, kunnen voorgesteld hebben. Mijn vijanden zijn goed voorbereid, hebben veel invloed en worden goed gefinancierd. Ze hebben veel voordelen, maar de macht van God hebben zij niet op hun hand. Zij bezitten niet enkel de macht van God, Mijn Vader, de Almachtige, niet maar ze kunnen ook te allen tijde door Zijn Wil neergeslagen worden. Jammer genoeg zullen ze veel zielen van Mij wegtrekken, en Ik zal dat toestaan als onderdeel van de definitieve zuivering van de mensheid. Deze periode op aarde zal dienen om de goeden van de kwaden te scheiden.

Wat bedoel Ik hiermee? Ongetwijfeld zullen jullie zeggen dat de goeden om de tuin geleid zullen worden en dat dit niet hun schuld is. Dat is waar. Maar wanneer diegenen die zeggen dat ze ware Christenen zijn, ketterijen aannemen in plaats van Mijn heilig Woord, lasteren ze tegen Mij. Ze zijn zich goed bewust van de waarheid en ze moeten elke seconde op Mijn Woord bedacht zijn. Zovelen van jullie slapen. Zovelen kennen Mij niet echt omdat jullie geen nederigheid in jullie ziel bezitten, zo trots zijn jullie op jullie kennis van de Heilige Schrift. Velen van jullie hebben het nagelaten de Evangeliën te lezen of zijn er niet in geslaagd te begrijpen wat er voor Mijn Tweede Komst zal gebeuren. Jullie weten vooralsnog nog altijd niet dat de waarheid jullie gegeven werd in de allerheiligste Bijbel. Waarom gaan jullie door met het Woord van God te trotseren, beredeneren en verwerpen, en blijven jullie strijden tegen de Hand die jullie schiep? Jullie zijn niet meer ontwikkeld dan diegenen die Mij kruisigden. Jullie bezitten niet meer kennis dan de farizeeën, die geloofden dat hun interpretatie van het heilig Woord van God superieur was aan deze van de Mensenzoon. Door jullie weigering om de laatste profetieën aan te nemen, zullen jullie Mij verloochenen. Al jullie diensten aan Mij zullen niets te betekenen hebben want jullie zullen degene volgen, die door Satan gestuurd werd om jullie je rechtmatige erfdeel in Mijn Paradijs te ontzeggen.

Hoe doen jullie Mij wenen. Hoe jullie Mij zullen verraden, zal zich weerspiegelen in de vervolging die jullie zullen richten op diegenen die jullie je broeders en zusters in Mijn naam zullen noemen. Jullie zullen met leugens geïndoctrineerd worden, zoals anderen dat voor jullie werden door verdorven leiders en dictators uit het verleden. Door jullie gebrek aan echte liefde voor Mij, die grote offers vereist, zullen jullie Mij veel verdriet en lijden bezorgen. Terwijl de vijanden van Mijn Kerk jullie in een web van bedrog zullen trekken, zullen jullie de loftrompet over hen steken alsook diegenen aanbidden en liefhebben die Mij haten, en Ik zal vergeten zijn.

Onthoud deze woorden: Wanneer jullie valse goden boven Mij plaatsen, zullen jullie je de toorn van God op de hals halen!

Jullie Jezus 

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 17/04/2021 door in Uncategorized.
%d bloggers liken dit: