Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

De plannen werden door de onheilige drie-eenheid opgesteld, waarbij alles wat waar is, uitgebannen zal worden

15 oktober 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn priesters, uit elk christelijk kerkgenootschap, de allerheiligste Sacramenten beginnen te beschermen. Degenen in de Katholieke Kerk zullen de eersten zijn, die de vernietiging en de ontheiliging van de Sacramenten zullen meemaken. Diegenen die Mij, Jezus Christus, trouw zijn, zullen naarstig voorbereidingen treffen voor deze vreselijke woestijn waarin Mijn Kerk gestort zal worden. Jullie moeten je nu voorbereiden want het zal door jullie trouw zijn, dat al Gods kinderen in staat zullen zijn om de Sacramenten in hun heilige staat te ontvangen.

Tot alle andere Christelijke Kerken zeg ik dit: Herinner jullie Mijn belofte om terug te komen op de grote en glorieuze dag van Mijn Tweede Komst! Weet ook dat in de jaren die daar aan voorafgaan, al diegenen die Mij volgen met vreselijke beproevingen te maken zullen krijgen. Diegenen die in al jullie kerkgenootschappen nieuwe machtsposities zullen verwerven, zullen door de Valse Profeet geleid worden, en allen zullen zijn woorden in de mond nemen en zijn handelwijze overnemen.

Wee diegenen die partij kiezen voor de Valse Profeet, want hij is de tegenpool van Johannes de Doper en zal de voorloper van de Antichrist zijn, die zal heersen over jullie allen!

Jullie zullen door Mij beschermd worden, want weldra zal Ik de enige zijn die jullie hebben om jullie te leiden. Terwijl jullie beïnvloed zullen worden door de ketterijen, die jullie als de nieuwe vorm van moderne christelijke theologie voorgesteld zullen worden, ben Ik de enige die vertrouwd kan worden de waarheid te spreken. Hoe sluw is Satan, want hij zal nooit choqueren – in plaats daarvan zal hij jullie, door diegenen die hem dienen, naar een nieuwe verdraaide, omgekeerde interpretatie van Mijn allerheiligste Woord trekken.

De plannen werden door de onheilige drie-eenheid opgesteld, waarbij alles wat waar is, uitgebannen zal worden. En daarop zal alles wat de seculiere wereld aanspreekt, de menselijke hebzucht en het verlangen om de zonde te negeren, door alle Christelijke Kerken aan de gelovigen voorgehouden worden. Deze dag werd in steen gebeiteld en zal de laatste belediging zijn, die door God toegelaten wordt, voordat Hij Mij, Zijn enige Zoon, zendt om al diegenen te verzamelen, die aan het Woord van God trouw blijven. Wanneer de leugens jullie voorgehouden worden, zullen deze een goede zaak lijken. Het kenteken van nederigheid zal in al jullie kerken veel voorkomen aangezien het door diegenen onder hen, die jullie zullen misleiden, aangenomen zal worden.

Elke eigenschap die met Mij in verband gebracht wordt – Mijn liefde voor de berooiden, Mijn liefde voor de zwakken en nederigen, Mijn afkeuring van hebzucht, gierigheid en lust – zullen gebruikt worden als onderdeel van de argumenten die aangewend worden om jullie te dwingen deze nieuwe leer aan te nemen – deze nieuwe ene-wereldreligie om de wereld op de heerschappij van de Antichrist voor te bereiden.

Deze waarschuwingen om jullie te redden, worden jullie gegeven omdat Ik een liefhebbende Vader ben. Luister nu naar Mij! Al wat Ik vraag, is één ding: Blijf trouw aan Mijn heilig Woord! Mijn heilig Woord werd jullie in de Heilige Bijbel gegeven. Het kan nooit veranderen. Maar de vijanden van God zullen de betekenissen ervan verdraaien. Wanneer dat gebeurt, verwerp dan diegenen die jullie vertellen dat God dergelijke veranderingen zou goedkeuren. Niets zou verder van de waarheid kunnen staan.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 16/04/2021 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: