Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

De Europese landen zullen bezwijken aan een dictatuur, geen haar beter dan in de dagen van Hitler

18 februari 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn bedoeling om zoveel mogelijk van Mijn volgelingen te beschermen aangezien de hand van Mijn Vader binnenkort zal neerkomen om de mensheid te straffen voor hun verdorvenheid en om te voorkomen dat er verschrikkelijke wreedheden gepleegd worden door de zondaars die veel naties willen vernietigen.

Jullie zullen allemaal beschermd worden maar jullie verantwoordelijkheid ligt bij de anderen.

Kijk nu terwijl de Europese landen bezwijken aan een dictatuur die geen haar beter is dan in de dagen van Hitler.

De plannen van de wereldgroepering, om elk land in Europa over te nemen, liggen klaar.

Babylon zal, zoals voorzegd, ineenstorten.

De Beer en de Rode Draak zullen, zoals voorspeld, ten strijde trekken.

Rome zal de zetel worden van een goddeloos bestuur en overheersing.

Italië zal in verval geraken.

Griekenland zal de katalysator zijn die zal zorgen voor het excuus om Babylon neer te halen.

Alles zal nu aan de wereld geopenbaard worden.

Gebed kan de kwelling verzachten van Mijn arme kinderen, die gedwongen zullen worden om te bedelen voor het voedsel dat ze in hun mond stoppen.

Zij zullen behandeld worden als kinderen maar zij zullen vertrapt worden zodra zij door de wereldgroep, die samenwerkt met de Europese leiders, onderdrukt worden.

Zij zijn allemaal verraders, niet alleen van diegenen waarvoor zij ten dienste staan maar ook van God, Mijn Almachtige Vader.

Zijn Naam wordt gehaat door deze groepering die het eerbetoon aan Hem in hun landen verbannen heeft.

Hiervoor zullen zij moeten boeten. Zij zullen gestraft worden en er zal hen belet worden dat hun verdorven missie volbracht wordt.

De toorn van Mijn geliefde Vader heeft nu een ongekende hoogte bereikt terwijl de opkomst van de Rode Draak op handen is.

Zoveel verwoesting, kinderen.

Zoveel begeerte naar macht en heerschappij.

Zoveel haat voor Mij, hun goddelijke Redder.

De vier boodschappers van Satan zijn neergedaald en werken nu binnen deze groeperingen.

Deze goddeloze en machtige leiders worden beheerst door de Antichrist die nu zeer actief is. De Antichrist beheert een zeer grote organisatie.

Zij zijn zo sluw dat er maar weinigen beseffen wat zij werkelijk doen.

Mijn kinderen, zij zullen proberen de leiding over te nemen en het zal lijken dat al hun plannen zich gaan ontvouwen.

Maar op dat moment zal Mijn Vader ingrijpen.

Wee diegenen die geconfronteerd zullen worden met de toorn van Mijn Vader.

Zij zullen niet eens de kans krijgen om voor Hem te sidderen als zij niet ogenblikkelijk tot inkeer komen.

Zeer weinigen van jullie, kinderen, wordt de waarheid gegeven omdat veel van deze mensen het nieuws beheersen waarvan jullie geloven dat het de waarheid is.

Jullie hebben geen andere middelen om te weten wat er gaande is in de wereld.

Want deze die jullie beschouwen als verantwoordelijke organisaties, die zich bekommeren om de naties, zijn in feite juist die groeperingen die door de Antichrist beheerd worden.

De landen die jullie als verdorven beschouwen, worden tot slachtoffer gemaakt en gebruikt als pionnen, zodat zij in plaats daarvan verdorven lijken voor de buitenwereld.

Jullie mogen niet altijd geloven wat jullie, in naam van de gerechtigheid, voorgeschoteld wordt.

Bid intens voor al jullie broeders en zusters die door deze mensen vertrapt zullen worden.

Bid dat de Waarschuwing hun optreden zal uitstellen en bid om de impact van het plan – dat georkestreerd wordt om jullie recht op jullie geld en jullie voedsel af te schaffen alsook jullie recht om jullie Christelijk geloof, en andere religies die Mijn Vader vereren, te praktiseren – af te zwakken.

Jullie geliefde Jezus

Redder van de Mensheid

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 29/10/2020 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: