Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Eerste boodschap van God de Vader: Voor Mij is de tijd nu gekomen om Mijn glorieus Koninkrijk terug te winnen – het Nieuw Paradijs op aarde zal 1000 jaar duren

25 juni 2011

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, Redder van de mensheid. Ik Ben God de Vader en Ik spreek voor de eerste maal tot jou. Mijn uitverkoren dochter, Ik spreek vandaag tot jou zodat Ik de mensheid kan informeren over de liefde die Ik voor allen bezit.

Velen kennen Mij niet. Ze denken dat ze dat doen, maar voor miljoenen van Mijn kinderen ben Ik gewoon een gezichtsloze entiteit. Ze weten zo weinig van Mijn verlangen om hen in staat te stellen Mij van hen te laten houden zoals dat hoort te zijn.

Mijn naam wordt in de wereld terloops gebruikt door velen die niet erkennen dat het door Mijn hand was dat de wereld en zijn schepsels gemaakt werden. Wat diegenen betreft die dat wel erkennen: zij zijn in de war over wie Ik Ben en zijn enigszins bang voor Mij. Ik moet niet gevreesd worden want Mijn liefde voor al Mijn kinderen is puur. Ik houd zoveel van jullie dat Ik het allergrootste offer bracht om jullie terug naar Mijn armen te voeren en jullie de gelegenheid te bieden om gered te worden van de Bedrieger. Ik zond Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, naar de wereld zodat jullie de waarheid over de liefde zouden kunnen begrijpen. Deze liefde zal, wanneer jullie deze aannemen, jullie allen redden.

Mijn Hart is gebroken door de manier waarop zovelen van jullie je niet tot Mij zullen wenden en Mij jullie liefde betonen. Ik smacht ernaar dat jullie je omkeren en Mij om hulp vragen. Jullie hoeven Mijn liefde niet te vrezen, want het was door Mijn liefde dat jullie je eerste adem kregen. Ik heb ieder van jullie geschapen naar Mijn gelijkenis zodat Ik een familie zou kunnen hebben. Ik heb de wereld uit pure liefde geschapen zodat jullie, Mijn kinderen, dit Paradijs met Mij zouden kunnen delen. Dat werd zo liefdevol geschapen dat elk kleinste detail zorgvuldig opgebouwd was. Zo gelukkig was Ik toen het Paradijs op aarde geschapen was, dat de engelen jubelden en de Hemel in lichterlaaie stond door de vlammen van liefde, die geen mens ooit zou kunnen bevatten. En toen werd dit door de zonde, teweeggebracht door de slang, verwoest.

Mijn kinderen, laat het Mij uitleggen. Voor Mij is de tijd gekomen om het Paradijs dat Ik zo liefdevol geschapen heb terug te winnen zodat we weer één familie kunnen worden.

Een familie die zeer hecht zal worden door de sterke banden van liefde, die deze samen zullen houden.

Dit Nieuw Paradijs op aarde wordt nu gepland voor al Mijn kinderen.

Het zal 1000 jaar duren op aarde en niemand mag uitgesloten worden, want dat zou Mijn Hart breken. Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, en de Heilige Geest doen hun best om jullie terug naar Mijn liefdevolle schoot te brengen zodat het Paradijs, dat in het begin geschapen werd, opnieuw als het allergrootste geschenk tevoorschijn kan komen opdat al Mijn kinderen ervan zullen kunnen genieten.

Dit Paradijs zal een plaats van liefde, schoonheid en zaligheid zijn, en de thuishaven voor al diegenen die zuiver van hart en ziel zijn. Het is bestemd voor elke ziel op aarde en is het doel dat in elke en iedere ziel op aarde vervat ligt, met inbegrip van diegenen die dat niet beseffen.

Mijn Zoon spreekt tot de wereld en treft voorbereidingen om tijdens de Waarschuwing Zijn grootse barmhartigheid te tonen om alle zondaars een kans te geven om van het Nieuw Paradijs op aarde te genieten.

Jullie moeten naar Mijn stem luisteren. Ik roep jullie allen op om op te letten. Keer terug naar Mij! Neem aan dat Ik besta! Dat Ik de bron van alle leven ben, van de hele schepping, van alle zaligheid. Wanneer jullie dat doen, zullen jullie verwelkomd worden in Mijn Paradijs op aarde dat alles biedt waarvan jullie ooit zouden kunnen dromen. Luister naar Mijn Zoon en de boodschap die Hij aan de wereld geeft om jullie allemaal te bekeren! Want aan diegenen die zelfs dan niet zullen luisteren, of die het pad van de afschuwelijke zonde aanhouden, zal geen barmhartigheid betoond worden.

Ik Ben de God van de hele schepping. Ik Ben de God van liefde, van mededogen. Ik Ben eveneens de God der gerechtigheid. Mijn hand zal op de mensheid neervallen die, door de kwade trouw aan de Boze, weigert om het pad van liefde en de Waarheid te volgen.

Want voor Mij is nu de tijd gekomen om Mijn glorieus Koninkrijk terug te winnen, wat door de zonde geen mens zal tegenhouden. Als ze dat zouden proberen, zullen ze voor eeuwig verloren gaan.

Ik Ben jullie God, jullie Schepper. Mijn liefde vergaat nooit. Deze staat in vuur en vlam en is vol diepe tederheid voor jullie om jullie terug naar Mij te brengen, naar het erfdeel dat Ik zo liefdevol geschapen heb. Door de zonde zullen veel van Mijn kinderen hun recht op dit erfdeel verspeeld hebben en moeten terugtreden om diegenen die daadwerkelijk van Mij houden ongehinderd de deuren te laten binnengaan.

Alsjeblieft, kinderen, wimpel Mijn smeekbede aan de mensheid niet af! Aanvaard de barmhartigheid die nu door Mijn geliefde Zoon aangeboden wordt!

Neem deze met open armen aan!

God de Vader

Schepper en Maker van alle dingen

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 26/06/2020 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: