Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Moeder van de Verlossing: Zij zullen toevluchtsoorden moeten vinden zodat zij voor dagelijkse Missen en de Heilige Eucharistie kunnen zorgen

17 augustus 2013

O Mijn lieve kinderen, Mijn Hart treurt om het lijden, waarmee priesters binnen de Katholieke Kerk binnenkort te maken krijgen.

Zoveel dierbare dienaren van Mijn Zoon, wier enige verlangen het is om God te dienen en zielen op het rechte pad naar redding te brengen, gaan met zo’n omvangrijke beproevingen geconfronteerd worden, dat velen uit angst afvallig zullen worden. Velen zullen blind zijn voor de waarheid en zullen de grote veranderingen in de Kerk accepteren en deze toejuichen, in de verkeerde overtuiging dat zij voor het welzijn van allen dienen. Diegenen die de misleiding, die de Katholieken voorgehouden zal worden, zullen herkennen, zullen vluchten. Zo bang voor hun lot, dat zij de Kerk verlaten omdat zij te zwak zullen zijn om tegen dergelijke verdorvenheid op te staan.

Die priesters, die zullen weigeren om de valse leer te aanvaarden, zullen van ketterij beschuldigd worden en velen zullen openlijk berispt worden voor het niet gehoorzamen aan diegenen, aan wie zij verantwoording schuldig zijn. Velen zullen geëxcommuniceerd worden. Anderen zullen gemarteld worden. Dan zullen er nog diegenen zijn die de Kerk – de Kerk die door Mijn Zoon aan de wereld gegeven werd – in het geheim zullen aanvoeren.

Zij zullen toevluchtoorden moeten vinden zodat zij voor dagelijkse Missen en de Heilige Eucharistie kunnen zorgen. Zij zullen door de Heilige Geest geleid worden en zij zullen door het restleger van Mijn Zoon gevolgd worden, dat tot op de laatste dag verwoed aan Zijn Leer en Sacramenten trouw zal blijven.

Jullie moeten beseffen dat als jullie enige twijfel koesteren over de geldigheid van deze waarschuwing, Ik, de geliefde Moeder van Christus, gebruikt zal worden om de ware bedoeling te verbergen van die krachten, die de Kerk van Mijn Zoon op aarde binnengedrongen zijn. Ik zal als boegbeeld van de Kerk gebruikt worden om de mensen af te leiden van de ware bedoeling van deze verdorven groepering. Om Gods kinderen ervan te overtuigen dat zij trouw blijven aan het ware Woord van God en de tradities van de Katholieke Kerk, zullen zij ceremonieën in het leven roepen waarvan zij zullen zeggen dat deze Mij eer bewijzen. Zij zullen gebruik maken van de profetieën te Fatima om Mijn beeld te ontheiligen, door de wereld een grote misleiding voor te houden. Zij zullen Mij gebruiken om de Kerken van Mijn Zoon te bezoedelen, en alles wat zij zullen doen, zal -in overeenstemming met de eisen van de Boze – achterstevoren gebeuren.

Door de indruk te wekken dat zij de Moeder van God eren, zullen veel Katholieken tot een vals gevoel van veiligheid gebracht worden. Dat zal ertoe leiden dat elke twijfel, die zij anders zouden hebben bij het aanschouwen van de vreemde, nieuwe wijzigingen aan de Mis en de Sacramenten, onmiddellijk vergeten zal zijn. Wat bezorgt dit Mij veel verdriet! Mijn beeld zal opzettelijk gebruikt worden om Mijn Zoon te beledigen.

Satan veracht Mij. Hij vreest Mij ook. Om Mijn Zoon te kwetsen, door middel van die zielen die hij beïnvloedt, zal hij erg zijn best doen om Mijn beeld door veel geheime rituelen en zwarte missen te bezoedelen. Mijn beeld zal opgesmukt worden met satanische symbolen en Ik zal op veel plaatsen ontheiligd worden door vrijmetselaarsgroeperingen, die er de controle verworven hebben.

Bid, bid, bid, kinderen, elke dag, om de kracht om deze verdorvenheid met moed het hoofd te bieden! Vrees dit niet! Erken dat het leger van Satan nu veel naties controleert, in elk deel van de wereld. Wanneer jullie dat aannemen, kan jullie de sterkte en de vastberadenheid geschonken worden, die jullie nodig hebben. Wanneer jullie, door de kruistochtgebeden, om deze genaden vragen, kunnen en zullen jullie helpen om deze verdorvenheid in te perken.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 13/05/2020 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: