Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

De wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden

29 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, je moet de haat negeren die uit de mond stroomt van diegenen die beweren heilige mensen en trouwe volgelingen van Mijn zeer geliefde Moeder te zijn. Weet dat de haat, die jou betoond zal worden, erger zal zijn dan bij alle andere profeten die voor jou kwamen. Ik vertel je dit niet om je bang te maken, maar enkel opdat je dit feit zou aanvaarden en daarop de boosaardigheid negeren. Telkens wanneer de aanwezigheid van God bekend gemaakt wordt onder de mensen, zal dat altijd een hatelijke reactie van het Beest opleveren, die doorheen anderen zal werken om het Woord van God te loochenen.

Mijn dochter, de wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden. Het zal zeer verwarrend zijn en velen zullen er niet in slagen de leugens te zien, die in de nieuwe gebeden opgevoerd zullen worden. Mijn Tegenwoordigheid zal op de meest subtiele manier afgedankt worden, maar diegenen die de nieuwe opzet volgen, waarin Mijn ware Tegenwoordigheid geloochend zal worden, zullen niet in staat zijn het Offer aan God op te dragen zoals dat moet. Mijn dochter, deze ene openbaring zal ertoe leiden dat jij veracht wordt, maar je moet weten dat dit voorzegd werd. Er zal aan Mijn volgelingen verteld worden dat het bij de Heilige Communie erom gaat dat alle mensen – van overal – zich eensgezind verenigen om elkaar liefde te betonen. Langzaam maar zeker zal de Heilige Mis niet langer draaien om Mijn Heilig Offer. De ceremonie zal in het leven geroepen worden om in plaats daarvan de mens eer te betonen en jullie zullen, bij het aanschouwen van een confrontatie voor Mijn heilige altaren en al de tabernakels in de wereld, om de tuin geleid worden.

De dag waarop de dagelijkse Offers zullen ophouden, is niet meer veraf. Weet dat Ik kom om jullie nu hiervoor te waarschuwen zodat jullie niet zullen verhongeren. Wanneer jullie beroofd worden van Mijn Tegenwoordigheid, zullen jullie zonder Mijn Geest zijn en zal het jullie moeilijk vallen om Mij nabij te blijven.

De woorden die gebruikt zullen worden om jullie te misleiden, zullen de volgende zinsnede omvatten: “voor het welzijn van allen – voor de eenwording van al Gods kinderen”. De Heilige Mis zal een nieuwe betekenis krijgen. Mijn kruisdood zal vergeten zijn en al de redenen daarvoor zullen geherdefinieerd worden. Herinner die dag Mijn woorden van nu aan jullie! Aanvaard de vervanging en Mijn Tegenwoordigheid zal verdwijnen! Ik zal met jullie zijn, maar het zal Mijn Lichaam niet zijn, dat jullie zullen nuttigen.

Tot diegenen die niet in het verdorven plan geloven, dat reeds ontwikkeld werd om alle sporen van Mij uit te wissen, zeg Ik nu dit. Als Ik er niet meer ben, zullen jullie dan naar Mij op zoek gaan? Wanneer Mijn Heilige Eucharistie geschonden wordt, zullen jullie de verantwoordelijken dan verontschuldigen? Of zullen jullie Mij volgen en naar de waarheid luisteren wanneer jullie door leugens omringd worden?

De keuze zal aan jullie zijn.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 12/05/2020 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: