Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen

27 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om een golf van wereldwijde prediking te beginnen.

Deze prediking zal niet van God komen. Integendeel, deze zal een leugen prediken die zal stellen dat God niet bestaat en ook niet kan bestaan.

Ze zullen zeggen, gebruikmakend van menselijke redeneringen en wetenschappelijk onderzoek, dat God gewoon een hersenspinsel uit de verbeelding van de mens is.

Deze prediking is geen toeval, want het is een goed geplande en gecoördineerde campagne, beraamd door die atheïsten die trouw zijn aan de Boze.

Hun hart, geest en ziel werden door Satan gestolen, die gebruikmaakt van hun trots op het menselijk verstand om arrogant leugens te verkondigen om de waarheid af te schermen.

Dit is een plan om overal het hart van de mensen in steen te veranderen, net zoals hun eigen hart koud en liefdeloos is. Verder zal er de aankondiging komen dat er een nieuwe vervangingsreligie in de wet opgenomen zal worden.

De ene-wereldreligie zal hulde brengen aan het Beest omdat het door toedoen van slaven van de koning der duisternis zal zijn, dat deze gruwel tot stand zal komen.

De atheïsten die dit plan zullen bekokstoven, zijn toegewijde volgelingen van Satan.

Vergis jullie niet, zij verafgoden het Beest en geven niet om de pijn en de kwelling die hun handelwijze teweeg zal brengen.

Hun missie is om de trouw aan de ene, ware God op te doeken. De God die van elk van Zijn kinderen, die Hij schiep, houdt. Zij zullen de inspanningen, die nu door de Hemel geleverd worden om de mensheid van de uiteindelijke ondergang te redden, afwijzen.

Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen.

Zij zullen gestopt worden.

Zij zullen vreselijk lijden en hun hartverscheurend einde werd voorzegd.

De Slag bij Armageddon zal hevig zijn want God zal niet langer achteroverleunen en een dergelijke plaag toelaten.

Verschrikkelijke kastijdingen van een zodanige omvang zullen die heidenen, die het woord van God verwerpen, wegvagen.

Gebed tot God, zoekend om barmhartigheid, is de enige manier om dergelijke kastijdingen in te perken.

Jullie gebed, smekend om de vergeving voor hun ziel, is de enige manier waarop dergelijke zielen gered kunnen worden.

Mijn dochter, er zal veel verwoesting voortvloeien uit het verdorven werk dat deze atheïstische groeperingen van plan zijn de aarde op te dringen.

Velen zijn zich niet bewust van de ernst van hun daden.

Velen weten echter nauwgezet waar zij mee bezig zijn want zij zijn leugenaars.

Zij geloven wel in God want zij hebben uit eigen vrije keuze Zijn aartsvijand, de duivel, als hun God gekozen.

Alles wat zij willen, is zielen stelen.

God, Mijn Vader, zal door Zijn macht ingrijpen, niet louter om hen te straffen, maar om zielen te bewaren voordat zij Hem ontnomen worden.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 31/03/2020 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: