Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Zelfmoord en euthanasie

15 juli 2011

Mijn dochter, het is wanneer Mijn kinderen liefde voelen in hun hart dat zij er zeker van kunnen zijn dat Ik in hun ziel aanwezig ben. Mijn liefde zal Mijn kinderen sterk houden wanneer ze dat het minst verwachten. Dat geldt ook voor de verharde zondaars bij wie onder de ruwe bolster zeer vaak een gevoelig hart schuilt.

Iedere persoon op aarde is een kind dat door God de Vader geschapen is. Hierdoor is in iedere mens het Licht aanwezig, al kan dat zeer zwak zijn wanneer zielen naar de duisternis getrokken worden. Toch is Mijn Licht nog steeds aanwezig. Want zonder dat Licht zou er complete duisternis zijn waardoor zij niet zouden kunnen functioneren. Het is wanneer zielen een ijzingwekkende staat van duisternis bereiken, dat zij zeer vaak hun toevlucht nemen tot zelfmoord. Het is dan dat Satan door de zwakheid van ziel en geest hun ziel steelt door hen ervan te overtuigen hun leven te beëindigen. Veel van Mijn volgelingen begrijpen de staat niet waarin een dergelijke duisternis een ziel kan brengen, dus moeten zij intens bidden voor deze kinderen die zich in deze staat van wanhoop bevinden.

God, Mijn Eeuwige vader is altijd barmhartig en zal deze zielen, van wie er velen dermate lijden dat hun geest niet meer met het volle verstand kan functioneren, steevast helpen. Een doodzonde kan alleen maar begaan worden wanneer een persoon met zijn volle geestelijke vermogens duidelijke voornemens heeft, terwijl hij of zij weet dat wat ze doen verkeerd is. Ga er dus alsjeblieft niet van uit dat dergelijke zielen totaal verloren zijn, want velen weten niet wat ze doen!

Wees jullie ervan bewust dat euthanasie door Mijn Vader afgekeurd en niet getolereerd wordt, want geen mens mag met opzet een ander om het leven brengen. Geen enkele reden kan aangedragen worden om dat in de naam van Mijn Vader te rechtvaardigen. Er kan verdraagzaamheid voorgehouden worden, samen met het argument van een menselijke behandeling, om deze daad te rechtvaardigen maar geen mens buiten de Almachtige Vader kan over de datum van overlijden beslissen, want dat recht heeft de mens niet. Er zal hem nooit het gezag gegeven worden deze doodzonde te begaan.

Elk mogelijk excuus wordt door de mens aangevoerd wanneer hij een ander om het leven brengt, maar in geen enkel geval zal één daarvan als billijk aanvaard worden. Dit geldt voor executie, de zonde van abortus en euthanasie. Kijk nu op, jullie allen, en denk eraan dat jullie streng beoordeeld zullen worden als jullie het heiligste Gebod van al Mijn Vaders Geboden overtreden – Gij zult niet doden. Vergeet niet dat er maar één God is, en Hij alleen kan beslissen wanneer een leven genomen dient te worden. Overtreed dit Gebod in het volle besef van wat jullie aan het doen zijn en jullie zullen in eeuwigheid de kwelling van de hel ondergaan!

Alsjeblieft, Ik smeek jullie, zwicht niet onder de druk van Satan, die het nemen van leven voortdurend aanmoedigt zodat hij zielen kan stelen die anders voor het glansrijk Koninkrijk van Mijn Vader bestemd zouden zijn.

Jullie goddelijk Redder

Leraar en Verlosser

Jezus Christus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 06/02/2020 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: