Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Geestelijke jaloersheid onder zieners is iets verschrikkelijks

12 december 2011

Mijn liefste dochter, geestelijke jaloersheid is iets verschrikkelijks en teistert veel van Mijn zieners.

Het teistert eveneens die volgelingen van Mij die zich geïsoleerd voelen en enigszins ontgoocheld zijn aangezien Ik bepaalde zielen uitkoos om Mij te helpen de mensheid te redden. In plaats daarvan moeten zij weten dat Ik van hen allemaal evenveel houd.

Hoe breekt dit Mijn Hart, vooral wanneer Mijn uitverkoren zielen zich bedreigd voelen door andere uitverkoren zielen.

Elke ziel die Ik uitkoos, wordt een andere taak gegeven en verzocht om diverse paden te bewandelen. Het gemeenschappelijk kenmerk is altijd hetzelfde. Ik verlang dat al Mijn visionairen, zieners en profeten een heilige missie op zich nemen om zielen te redden.

Ik maak gebruik van uiteenlopende zielen, nederig van hart, om Mijn doel te bereiken.

Satan zal altijd proberen om het hart van Mijn uitverkoren zielen af te wenden door hen te treiteren. Hij weet hoe een gevoelige snaar in hun ziel te raken door hen te vertellen dat andere uitverkoren zielen belangrijker zijn dan zij.

Daarna creëert hij een gekrenkt gevoel in hun hart en jaloersheid. Dit wil zeggen dat zij, in plaats van elkaar lief te hebben en in een staat van genade te blijven, in de verleiding komen om op elkaar neer te kijken. In veel gevallen wijzen ze elkaar af en laten zij de zonde van hoogmoed hun ziel binnendringen.

Zo veel van Mijn volgelingen hebben niet alleen maar een hekel aan Mijn uitverkoren visionairen en zieners, maar behandelen hen soms ook met minachting. Juist zoals ook Ik behandeld werd door de eigengerechtigde farizeeën.

Gedurende Mijn tijd op aarde peilden zij telkens weer elk woord dat van Mijn lippen kwam. Elke listige uitdaging werd naar voor gebracht, om Mij erin te luizen, zodat zij zouden kunnen bewijzen dat Ik een leugenaar was. Zo zullen ook Mijn hedendaagse profeten en zieners behandeld worden.

Satan kwelt deze volgelingen van Mij, door twijfel in hun geest te zaaien betreffende Mijn boodschappers omdat hij Mijn heilig woord in diskrediet wil brengen. Dat is zijn doel.

Bid intens dat aan ieder van jullie de genaden gegeven mogen worden om Mijn woord, uit de pen van Mijn dierbare zieners, te eerbiedigen.

Zieners, loop nooit in de val door toe te geven aan geestelijke jaloersheid. Het is ongepast en doorboort Mijn Hart als een zwaard.

Houd van elkaar !

Eerbiedig en waardeer elkaar in Mijn Naam !

Dat is de belangrijkste les !

Als dit jullie moeilijk valt, zullen alle andere werken voor Mij zinloos zijn!

Jullie Leraar en Redder

Jezus Christus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 25/11/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: