Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Ik zal binnen Mijn Kerk een man doen opstaan, die zal standhouden en de waarheid zal verkondigen

10 mei 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor jullie nu niet te begrijpen, maar weet dat Ik binnen Mijn Kerk een man zal doen opstaan, die zal standhouden en de waarheid zal verkondigen. Hij zal dit doen op een moment dat er geen enkele andere kardinaal, bisschop, priester of enige gewijde dienaar van Mij de moed zal hebben om dat te doen. Wanneer de nieuwe valse leer de Kerk overspoelt, zullen velen binnen de Kerk in hun hart weten hoe gebrekkig deze zal zijn. Zij zullen verontrust zijn, maar te bang om hun stem te verheffen. Zij zullen zo in de minderheid zijn tegenover diegenen van wie het geloof zo zwak is, dat zij om het even welke ketterij, die in Mijn heilige naam aan Gods kinderen voorgehouden wordt, gewillig zullen accepteren.

De man die Ik zal doen opstaan, is een dappere ziel en velen zullen opgelucht zijn wanneer hij vrijuit spreekt. Zodra hij dat doet, zullen er nog veel meer in opstand komen en zeggen waar het op staat, en daardoor veel zielen redden. Nadat hij opgestaan is, heb Ik andere plannen om al die godsdiensten samen te brengen, die Mij, Jezus Christus, niet als de Zoon van God erkennen. Al deze goddelijke plannen werden voorzegd, en miljoenen en miljoenen mensen uit de hele wereld zullen dan de waarheid beseffen. Zij zullen daarop uitdijen en door Mij gezegend worden zodat ze alle geloofsovertuigingen kunnen verzamelen, met als enige doel ervoor te zorgen dat het ware Woord van God verkondigd wordt. Het geloof zal zich vervolgens verspreiden zodat Mijn Woord – zoals dit in de heilige Evangeliën vervat ligt – door mannen, vrouwen en hun zonen en dochters in alle vier de hoeken van de wereld gepredikt zal worden. Zij zullen profeteren door aan de wereld deze goddelijke boodschappen te openbaren, en Mijn aanwezigheid zal hen omhullen om hen de kracht en de moed te schenken die zij nodig zullen hebben.

Deze generatie van Mij zal zo indrukwekkend zijn in het verspreiden van de waarheid, dat veel van diegenen die misleid werden en die langs een pad van grote dwaling gevoerd werden, zich zullen omkeren en terug naar Mij zullen komen lopen. Ze zullen zich zo snel verspreiden dat, bij elke ketterij die tegen Mij begaan wordt, miljoenen zielen bekeerd zullen worden. Ik zal eerst de heidenen aantrekken, want aan hen werd de waarheid niet gegeven, en zo zal er in de wereld geen twijfel bestaan over hoe krachtig Mijn ingrijpen zal zijn. Daarna zal Ik alle andere religies samen aantrekken, en er zal hun duidelijk getoond worden dat er maar één weg naar Mijn Vader bestaat, en die kan enkel via Mij gaan. En terwijl Ik miljoenen zielen naar Mij toe zal trekken, en naar de waarheid over wie Ik Ben, zullen miljoenen andere zielen in een door de mens gemaakte religie getrokken worden, die door de geest van het kwaad ontworpen en in het leven geroepen werd.

Het grote plan van de Boze is even doordacht als eenvoudig, en dat bestaat erin om zoveel mogelijk zielen tot de verdoemenis te brengen door hun geloof in Mij, Jezus Christus, te verwoesten. Ze zullen dat doen door de waarheid te ontkennen. Terwijl de nieuwe religie door leugens zielen zal verslinden, zal Ik er drie keer zoveel terugwinnen door ervoor te zorgen dat Gods kinderen de waarheid niet vergeten.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 07/11/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: