Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

God de Vader: Er is niets dat Ik niet voor Mijn kinderen zou doen. Geen offer is te groot.

9 februari 2014

Mijn liefste dochter, er is niets dat Ik niet voor Mijn kinderen zou doen. Geen offer is te groot.

Ik verlaag Mij zodat Ik Mijn Hart aan hun voeten kan leggen, en toch zullen zij erop blijven trappen. Ik verneder Mijzelf door via deze boodschappen naar hen te roepen, en zij bespotten Mij en grijnzen.

Ik liet hen toe Mijn Zoon te geselen en vermoorden, en zij onderschatten het groot Offer dat Ik voor hen bracht om hun leven te geven en hen te bevrijden uit de slavernij aan de Boze.

Ik smeek hen hun leven te beteren, en zij negeren Mij. Ik zond uitverkoren zielen om met hen te spreken en Mijn Woord te verkondigen, en zij spuugden in hun gezicht.

Ik zond hun straffen, en zij leerden er niet uit. In plaats daarvan beweerden zij dat deze louter een speling van het lot waren en niets met Mij te maken hadden.

Ik zond hun Mijn liefde door wonderbaarlijke aan visionairen, zieners, heiligen en profeten geschonken gaven, en slechts enkelen maakten er gebruik van. Let nu op Mijn woorden, het Boek der Waarheid is het grootste geschenk dat door Mij aan de wereld gegeven werd sinds Ik Mijn enige Zoon zond om jullie te verlossen. Ik vermaak dit kostbaar geschenk opdat het jullie hart zal openen, jullie ziel zal bevrijden van de gehechtheid aan de bekoringen van de duivel en zal helpen jullie voor te bereiden op Mijn Koninkrijk.

Mijn krachtig ingrijpen leidt momenteel ertoe dat de snelheid waarmee Mijn Woord zich vanaf nu zal verspreiden velen zal schokken en verbazen. Wanneer jullie vernemen dat Mijn Woord in elke taal gesproken wordt, waarbij er weinig organisatie door mensenhanden betrokken is, zullen jullie het bewijs van de kracht van de Heilige Geest krijgen.

Ik zal ervoor zorgen dat Mijn werk doorgaat. Ik zal al diegenen verpletteren die Mijn hand proberen te stuiten. Ik zal diegenen opzij duwen die door de geest van het kwaad geleid worden, en het geluid van hun zielige stemmen doen verstommen.

Ik zal, met de uithaal van Mijn hand, diegenen het zwijgen opleggen die Mij proberen tegen te houden, terwijl Ik slechts echt elke ziel verlang te redden. Ik Ben vastbesloten niet toe te laten dat dit werk genegeerd wordt want eenmaal Ik een missie – zoals deze – Mijn gezag geef, kunnen jullie er zeker van zijn dat de macht van de mens daarmee vergeleken niets is.

Wees kalm, lieve kinderen, en vertrouw op Mij, jullie geliefde Vader! Mijn liefde is zo groot dat deze niet afgezwakt kan worden, hoe zwaar jullie ook zondigen. Ik sta deze beproevingen, tegenslagen en verdorven plannen om elk spoor van Mijn Zoon uit te wissen maar slechts een korte tijd toe.

Wees nooit bang voor Mijn plannen, want die hebben een doel dat erin bestaat alle kwaad te verdelgen en jullie allemaal overeenkomstig Mijn Heilige Wil een leven vol heerlijkheid te bezorgen. Jullie hebben veel om naar uit te kijken. Al wat Ik vraag, is dat jullie bidden en alles opvolgen wat Ik jullie op dit moment door Mijn heilige missie gegeven heb om jullie allemaal het ultieme, onbetaalbare geschenk te bezorgen dat Ik voor jullie gecreëerd heb in de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde – Mijn Nieuw Paradijs – precies zoals het, toen Ik Adam en Eva schiep, voorbestemd was.

Denk altijd aan Mijn liefde voor jullie allen wanneer jullie je zwak of kwetsbaar voelen, want die is zo groot dat het jullie begrip te boven gaat!

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 29/10/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: