Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Ik zal komen op de wolken, omringd door alle engelen en heiligen uit de Hemel

18 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen moeten weten dat de reden waarom de wereld spiritueel leeg is, hierin bestaat dat zij niet langer het verschil kennen tussen goed en kwaad.

Als Mijn licht – dat elke ziel, met inbegrip van de zondaars, vervult – er niet zou zijn, zou de wereld ophouden te bestaan. Het is Mijn licht dat de wereld in leven houdt. Veel van Mijn volgelingen, die zich toewijden om in vereniging met Mij te lijden, helpen eveneens om dit licht levend te houden.

Vlak voor Ik terugkeer, zal Mijn licht gedurende drie dagen uit de wereld verdwijnen. Dat zal helemaal op het einde gebeuren en mag niet met de Waarschuwing verward worden. Tijdens deze drie dagen zal er geween en tandengeknars zijn en de mensen zullen zich haasten om op zoek te gaan naar Mijn licht, ook al verwierpen ze Mij.

Dat zal het moment van de waarheid zijn. Mijn volgelingen moeten deze drie dagen niet vrezen want, ook al zullen jullie je misschien niet bewust zijn van Mijn tegenwoordigheid, Ik zal bij jullie zijn. Na de drie dagen zal Ik dan terugkeren naar de aarde op precies dezelfde wijze als Ik naar de Hemel opgestegen ben.

Ik zal op de wolken komen, in grote heerlijkheid, omringd door alle engelen en heiligen uit de Hemel. Hoe mooi en vreugdevol zal deze dag zijn waarop Ik kom om over de aarde te regeren overeenkomstig de Wil van Mijn Vader. Geen mens zal er maar enigszins aan twijfelen dat Ik het ben.

Zij zullen evenmin enige twijfel hebben over hun toekomst. Dat zal de dag zijn waarop Ik kom om te oordelen. Ik zal Mijn volk verdelen in diegenen die van Mij houden en diegenen die Mij haten.

Diegenen die Mij afwezen en eer betoonden aan alles wat slecht is, zullen verbannen worden naar het eeuwige vuur van de hel. De rest zal met Mij meegaan en wonen in het Paradijs samen met de verrezen rechtvaardigen. Dit is het doel waar elke ziel naar uit moet kijken: het moment waarop Ik terugkom zoals Ik jullie beloofde.

Tegen de Christenen zeg Ik het volgende: Weet dat deze grootse en glorieuze gebeurtenis weldra zal plaatsvinden. Jullie generatie zal getuige zijn van Mijn glorieuze Wederkomst.

Ik zal de dag nooit onthullen want enkel Mijn Vader weet deze. Maar Ik kan jullie verzekeren dat het moment van Mijn Tweede Komst dichtbij is. Tot Mijn gewijde dienaren: Ik zeg jullie dat het jullie plicht is om Mijn volk, die zielen voor wie jullie verantwoordelijk zijn, voor te bereiden zodat ze opgenomen worden in het boek van de levenden.

Ik smeek jullie flink door te werken door middel van de stroom van communicatiemiddelen en gebed om de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus

Verlosser van de hele Mensheid

Advertentie

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 18/10/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: