Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

H. Maagd Maria: Wat er in de wereld ook gebeurt, kinderen, jullie moeten weten dat God, de Allerhoogste, het bevel voert

4 juli 2012

Mijn kind, diegenen die getuige geweest zijn van de wonderen bij Mijn verschijningen op aarde zullen weten dat de tijd, voor de geheimen en de voorzegde profetieën, zich spoedig zal ontvouwen.

Kinderen, Ik heb Mij sinds geruime tijd aan de wereld bekend gemaakt om te helpen jullie voor te bereiden op de glorieuze Wederkomst van Mijn Zoon.

Mijn Zoon is jullie allemaal door de zieners en de profeten aan het voorbereiden waardoor jullie waardig zullen worden om Zijn geschenk van eeuwig leven te ontvangen.

Als jullie in Mijn Zoon geloven, mogen jullie nooit bang zijn voor de toekomst want Hij is het Brood des Levens en jullie zullen een prachtige, nieuwe toekomst hebben.

Wat er in de wereld ook gebeurt, kinderen, jullie moeten weten dat God, de Allerhoogste, het bevel voert.

Tegenover Mijn Vader heeft de slang weinig macht.

De macht van de slang wordt enkel versterkt door diegenen die ten prooi vallen aan de zonde en de bekoringen die hij op hun weg plaatst.

De mens wordt een gevangene wanneer hij zondigt omdat zijn kracht, om te weerstaan aan andere zonden en misdrijven tegen Mijn Vader, dan verzwakt.

Daarop blijft hij zondigen tot hij opgeslokt wordt door een duisternis die zo dik is dat hij er niet uit kan ontsnappen, hoe hard hij ook probeert.

Kinderen, jullie zijn nu, uit liefde voor Mijn Zoon, verplicht om deze arme zielen te helpen.

Alleen jullie kunnen hen helpen en hen redden want velen zullen niet in staat zijn zichzelf te helpen.

Jullie zijn de soldaten die Mijn Zoon op dit moment nodig heeft. Het zal door jullie liefde voor Hem zijn dat Hij aan verdwaalde zielen genaden zal toekennen wanneer jullie door jullie gebeden Zijn hulp inroepen.

Hier is het kruistochtgebed om zondaars te redden.

Kruistochtgebed (64) ‘Red mijn broeders en zusters’

O mijn liefste Redder, Jezus Christus,
aanvaard mijn geschenk van gebed en offers
als hulp om mijn broeders en zusters te redden
uit de gevangenis van de duisternis waarin zij zich bevinden.
Sta mij toe te helpen hun ziel te behouden.
 
Ik smeek U om hen hun zonden te vergeven
en ik vraag dat U hun ziel overstelpt met de Heilige Geest
zodat zij in Uw armen zullen lopen,
als het toevluchtsoord dat zij zo hard nodig hebben,
voordat zij voor eeuwig verloren gaan.
Ik bied U voor dergelijke zielen mijn geschenk van overgave aan
in nederige dienstbaarheid en dankzegging.
 
Amen.

Kinderen, jullie zijn één met Mijn Zoon.

Jullie liefde schenkt Hem grote vertroosting en jullie offers en gebeden zullen Hem helpen om de hele mensheid naar de geborgenheid van Zijn Nieuw Paradijs op aarde te brengen.

Pas dan kan de heilige familie van de Allerhoogste God zich herenigen en voor eeuwig en altijd in vrede leven.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 17/10/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: