Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Bescherm Mijn Woord. Spreek van Mijn Woord.

28 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de grootste pijn van de verdrukking is degene die bestaat binnen de wetten van jullie naties, welke zich in alle opzichten verzetten tegen de Wetten van God, zowel zichtbaar als verborgen. Want iedere Wet van God, verbroken door diegenen die jullie naties besturen, wordt nu vervangen door een stille moordenaar van de ziel. Elke wandaad zal als een goede zaak worden voorgesteld. Hoe slechter de handeling, des te groter het applaus. Geen spreekruimte zal gegund worden aan diegenen die de  Waarheid – het Ware Woord van God – verkondigen. Hun stemmen zullen voor het grootste deel genegeerd worden. Maar wanneer ze wel gehoord worden, dan zullen zij als kwaadwillig worden aangeklaagd.

De tijd is nu werkelijk aangebroken om de Waarheid binnenstebuiten te keren en als leugen te presenteren. Het Woord wordt nu door de meerderheid (van de mensen) als een fictie beschouwd – een leugen. Gods wetten zijn echter moeilijk te negeren en zo zal het gebeuren  dat wanneer aan diegenen die jullie naties besturen gevraagd wordt om hun slechte daden te verantwoorden, zij zullen verklaren dat het Woord van God gebrekkig en verouderd is.

De sluwheid van de duivel heeft ertoe geleid, om te garanderen dat zijn verdorvenheid wordt aanvaard, dat elke morele handeling en daad onmenselijk zal worden verklaard en gericht tegen de burgerlijke vrijheid. Maar zij die gezegend zijn met de gave van de Heilige Geest, zullen nog steeds in staat zijn om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Nooit eerder, sinds de dagen van Noach, is de wereld overdekt geweest met zo’n bedrog. Nooit eerder heeft de mens gezondigd zoals hij nu doet. En net zoals in de dagen van Noach heeft de zelf-obsessie van de mens zo’n uiterste limieten bereikt dat hij gelooft dat hij macht heeft over zijn eigen lot: zover reikt de omvang van zijn eigenliefde.

De zonde vandaag wordt met genoegen omarmd en gepromoot als een burgerlijk recht en daarom wordt van jullie verwacht ze te respecteren. Indien jullie geen respect tonen voor zondige daden, dan zou het kunnen dat jullie schuldig bevonden worden aan een misdaad. Jullie misdaad zal zijn dat jullie het Woord van God handhaven en daarvoor  zal men jullie doen lijden.

Hoe gemakkelijk wordt de mens misleid door het globaal plan om elke vorm te bannen van schuld voor zondige daden, die in de wetten van jullie naties worden ingeschreven. Al deze dingen zijn voorspeld en zeer binnenkort zal geen enkele onrechtmatige daad, waaronder moord, euthanasie en abortus, als verkeerd beschouwd worden. Een tijd zal komen waarin volkerenmoord op grote schaal zal volgen op de invoering van dergelijke wetten, die ontwikkeld zullen worden om het rechtsgeldig te maken mensen met een handicap of die lijden aan andere fysieke aandoeningen, rechtmatig te doden.

Kwaadaardige wetten, verankerd in jullie naties, zullen leiden tot omvangrijker wetten, die alle macht van jullie zullen wegnemen. Jullie hebben autoriteit gegeven aan diegenen die Mij verloochenen – die de Wetten van God verachten – en daarom zullen ze meer goddeloze daden introduceren, die onvoorstelbaar leed zullen veroorzaken. Wat kan lijken op wetten van het land, die civiele en humane rechten bevorderen, zal leiden tot een vorm van dictatuur die het Christen-zijn tot een misdrijf zal maken.

Bescherm Mijn Woord. Spreek van Mijn Woord. Trap niet in de valstrik om elke wereldwijde burgerrechten-campagne te omarmen, die ontworpen is om de wereld te bekeren tot een nieuwe één-wereldreligie. Mijn gewijde dienaren, Ik roep jullie op om het Woord van God te verkondigen en de goddeloze daden te weigeren, die bijna elke natie die het Woord van God ontkent, in hun greep hebben.

Het is heel gemakkelijk om de verspreiding van de rechten van de mens af te kondigen, maar er is een moedige dienaar van Mij nodig om op te staan en te verklaren dat handelingen – die weerzinwekkend zijn voor God – tegen Mij gericht zijn. Want dat doen zou enorme kritiek veroorzaken en jullie impopulair maken.

Vergeet niet wat Ik zei – de mens die Mij werkelijk en op eerlijke wijze dient, zal nooit bang  zijn om de Waarheid te spreken en hij zal nooit proberen populair te zijn. Zijn enige doel zal zijn om zielen te redden.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 15/10/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: