Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Spreek niet over elke goede daad die jullie verrichten

16 december 2014

Mijn zeer geliefde dochter, zij die zeggen van Mij te komen en die gezegend zijn met de Heilige Geest, worden gemakkelijk herkend door wie over een echt onderscheidingsvermogen beschikt. Zij zullen nooit uit zijn op persoonlijke aandacht of bewieroking. Zij zullen nooit op zoek gaan naar populariteit, zij zullen ook niet populair zijn, want wanneer zij spreken met de Stem van God, dan levert hun dat veel kritiek op omdat de Waarheid door de seculiere wereld veracht wordt.

Het Woord van God zal steeds zijn lasteraars hebben en Het zal nooit enthousiast onthaald worden door een seculiere wereld. Wanneer de dag aanbreekt dat jullie getuige zijn van het samensmelten van Mijn Kerk en de seculiere wereld, wees dan op jullie hoede. Mijn dienaren die Mij trouw blijven en die openlijk het Woord verkondigen zoals Het aan de mensheid gegeven werd in de Heilige Bijbel, zijn nooit populair. Zij mogen dan wel verdragen worden maar hun stemmen worden zelden gehoord en de Waarheid wordt gewoonlijk met minachting van tafel geveegd.

Onder jullie zijn er die zichzelf als leraars van Mijn Woord promoten en die onwaarheden over het Woord van God verspreiden, maar die zich verbergen achter zorgvuldig gekozen woorden. Ik weet waarom jullie dat doen en dat is niet om Mij te helpen zielen te redden. Integendeel, jullie verlangen zielen van Mij weg te trekken, want jullie zijn tegen Mij.

Tot de verraders van Mijn Kerk, met inbegrip van de leken, heb Ik dit te zeggen. Let op jullie eigen tuin want hij is verwaarloosd en de grond is onvruchtbaar. Onkruid heeft wortel geschoten en gezonde planten zullen nooit groeien tenzij jullie uitgraven wat verrot is en de grond vervangen door nieuwe en vruchtbare. Alleen wanneer jullie je tuin herstellen en van voren af aan opnieuw beginnen, kan jullie tuin weer vrucht dragen. Anders zal er geen leven zijn en alle dingen erin zullen sterven. Jullie zullen niet enkel jullie eigen leven verwoesten maar ook dat van jullie dierbaren want Mijn vijand kent geen trouw, zelfs niet tegenover hen die hij als slaven in beslag neemt om zijn wraak tegen Mij uit te voeren.

De Mijnen zijn zoals Ik, op vele wijzen. Hoe dichter zij bij Mijn Hart zijn, hoe meer zij trachten Mij te evenaren. Zij zullen nederig zijn want zij zouden nooit kunnen opscheppen over hun kennis van Mij. Zij zeggen alleen wat Ik zou zeggen en dat is de Waarheid, zelfs wanneer zij daarvoor gehaat worden. Zij zouden zich heel ongemakkelijk voelen indien zij  zouden verheven of geprezen worden voor om het even welke goede werken zij uitvoeren, want dat is niet hun bedoeling. Zij zoeken enkel Mijn Heilige Wil te doen.

De stemmen die roepen “kijk naar mij – Ik ben een dienaar van God” en die trots aan de hele wereld al de goede werken laten zien die zij doen in Mijn Naam, wekken Mijn afkeer op. Spreek niet over elke goede daad die jullie verrichten, ga voort met de volgende taak – en zwijg. Zoek geen lofbetuiging, want het is Mijn Werk dat jullie doen. Alle goede daden, uitgevoerd in Mijn Naam, moeten in nederige dienstbaarheid aan Mij geofferd worden.

Jullie mogen jezelf nooit verheerlijken in Mijn Naam want dat is voor Mij weerzinwekkend. Wanneer jullie God dienen, dienen jullie Zijn volk en jullie moeten Hem danken omdat Hij jullie de genade schenkt deze dingen te doen. Jullie kunnen niet zeggen dat jullie zo’n daden in Mijn Naam doen wanneer jullie op zoek zijn naar dankbaarheid, waardering of lof van anderen. Indien jullie dat toch doen dan zijn jullie huichelaars.

Jullie Jezus

Advertentie

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 14/10/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: