Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom!

24 september 2013

Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel heeft een sterk instinct om naar God in hun leven te zoeken. Diegenen die de liefde van God in haar meest zuivere vorm ontdekken, krijgen dit geschenk omwille van hun nederigheid en de aanvaarding van het feit, dat God alle eer toekomt.

Heidenen gaan daarentegen in hun zoektocht naar spirituele vrede veeleer op zoek naar de Schepping van de Ware God dan naar hun Schepper. In plaats van zich neer te leggen voor God, Mijn Vader, de Almachtige Schepper van alle dingen, liggen ze uitgestrekt op de grond voor bedrieglijke afgoden, waaronder de wonderwerken die Hij voor de wereld schiep – de aarde, de zon, de maan en de sterren. Zij verafgoden deze grote wonderwerken en geloven dan dat, door zo te handelen, dit hun grote krachten schenkt. Wat zij zoeken, is een vorm van geestelijke verlichting waarvan zij hopen dat dit hun genot en vrede zal brengen. Door meditatie en yoga stellen velen bovendien hun geest en ziel open zodat de Boze hen kan verderven. Zij geloven ten onrechte dat één of andere kracht, een andere dan deze die van de Allerhoogste God komt, hen de vrede kan bezorgen waar zij naar hunkeren.

Weet nu dat er maar één God is! Elke andere vorm van ophemeling komt neer op heidendom. Het maakt niet uit wat ze zeggen of hoe zij hun handelwijze rechtvaardigen, ze nodigen Satan uit om hun ziel binnen te dringen, en eens hij de toegang verkrijgt, zullen hij en de demonen die hij stuurt, deze zielen niet meer met rust laten. Zij zullen deze zielen kwellen, hen volstoppen met leugens en hen doen geloven dat zij een gave bezitten. Sommigen geloven dat zij anderen, door praktijken als reiki, kunnen genezen terwijl wat zij in plaats daarvan doen, erin bestaat anderen, waaronder onschuldigen, te bederven. Wanneer heidenen zingen om spirituele gaven aan te trekken, zeggen zij dat dit hen vrede bezorgt. Weet dat, terwijl velen dit geloven, zij binnen een korte tijdsperiode – zodra de geest van het kwaad hun geest binnengedrongen is – gejaagd zullen worden en geen rust meer zullen vinden. Zij zijn voortdurend op zoek naar elk zintuiglijk genot, en al wat zij in ruil daarvoor zullen ontvangen, zal een duisternis van de ziel zijn.

Heidendom brengt een vreselijke onrust mee, en in landen waar de heidenen tot de valse goden roepen, halen ze zich de toorn van Mijn Vader op de hals. Veel van dergelijke zielen beseffen niet wat ze aan het doen zijn, maar herken hen aan de manier waarop zij hun lichaam zullen sieren aangezien zij zichzelf als gewijde vaten beschouwen in de ogen van de bedrieglijke afgoden, die zij beweren te aanbidden. Liefde, nederigheid en zelfopoffering voor het welzijn van anderen zal ontbreken want zij aanbidden enkel de zinnen. Zij beseffen niet dat hun ziel een geschenk van God is, en dus geven zij deze weg bij het najagen van volmaaktheid, die zij nooit kunnen bezitten.

Tijdens de Waarschuwing zal Ik in deze zielen de waarheid, over wie zij toebehoren, doen ontwaken. Bid dat zij Mijn hand van barmhartigheid zullen aannemen! Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom! Zij zijn diegenen die Mijn barmhartigheid niet willen en die zich liever met onzin zouden bezig houden omdat het hun ego voedt, wanneer zij geloven dat zij over de macht beschikken om spirituele zaken te beheersen. Terwijl zij op deze manier persoonlijke volmaaktheid nastreven, snijden zij zich zelf volledig van God af. Door zo te handelen, openen zij de deur voor de Boze, die hen zal verleiden en hypnotiseren door de aantrekkingskracht van bijgelovige beloftes, die ertoe leiden dat hun ziel dor wordt waardoor de liefde van God niet kan gedijen.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 12/10/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: