Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Het is veel beter om in Mijn naam pijn te verduren dan door zondaars opgehemeld te worden om het doen van iets dat in Mijn ogen verkeerd is

18 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand zich schamen over de vervolging waarmee hij te maken krijgt doordat hij Mij als Christen verdedigt. Jullie mogen de vervolging in Mijn heilige naam nooit vrezen, want wanneer jullie merken dat jullie bekritiseerd worden om het spreken van de Waarheid, weet dan dat jullie een ware dienaar van Mij zijn.

Enkel diegenen die in Mij en met Mij zijn, ondergaan in Mijn naam spot of haat. Diegenen van jullie die werkelijk de Mijnen zijn, en wanneer jullie je wil overgeven zodat die de Mijne wordt, zullen het meeste te lijden hebben. Jullie moeten altijd beseffen dat wanneer de haat tegen om het even welke geliefde volgeling van Mij op zijn hevigst is, jullie er zeker van kunnen zijn dat dit gebeurt waar Mijn aanwezigheid het sterkst is. Het is veel beter in Mijn naam pijn te verduren dan door zondaars opgehemeld te worden om het doen van iets dat in Mijn ogen verkeerd is.

Liefste volgelingen van Mij, laat Mij jullie verzekeren dat Mijn hand jullie elke dag leidt in deze missie, Mijn laatste missie op aarde. Mijn Woord zal jullie ziel, en de ziel van al die miljarden die jullie zullen navolgen, beroeren – want weldra zal de wereld Mijn stem horen. Laat geen enkel obstakel jullie in de weg staan wanneer jullie over Mij spreken, wanneer jullie de mensen Mijn Leer in herinnering brengen en wanneer jullie Mijn heilige dienaren herinneren aan hun plicht om trouw te blijven aan Mijn Woord, vervat in de heilige Evangeliën.

Wanneer er jullie gevraagd wordt om Mij te verketteren, hetzij door de Heilige Eucharistie of door een gewijzigde versie van de heilige Bijbel, moeten jullie openlijk en zonder schaamte weigeren dat te doen. Jullie moeten het Woord verdedigen door te weigeren om leugens in Mijn naam aan te nemen. Bid alsjeblieft dit kruistochtgebed om jullie te beschermen tegen de vervolgers, die wandaden tegen Mijn Kerk en tegen al diegenen die aan het Woord van God trouw blijven zullen aanrichten!

Kruistochtgebed (141) ‘Bescherming tegen vervolging’

Lieve Jezus, verdedig mij in mijn strijd
om tot elke prijs trouw te blijven aan Uw Woord.
Beschut mij tegen Uw vijanden.
Bescherm mij tegen diegenen die mij omwille van U vervolgen.
 
Deel in mijn pijn.
Verlicht mijn lijden.
Verhef mij in het licht van Uw aanschijn
tot de dag dat U terugkomt
om de wereld eeuwige zaligheid te brengen.
 
Vergeef diegenen die mij vervolgen.
Gebruik mijn lijden als verzoening voor hun zonden
zodat zij in hun hart vrede kunnen vinden
en U op de laatste dag met berouw in hun ziel kunnen verwelkomen. Amen.

Ga heen en put troost uit de hoop dat Ik al Mijn vijanden en diegenen die iemand van jullie in Mijn naam vervolgen naar de toevlucht van Mijn grootse barmhartigheid zal brengen!

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 11/10/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: