Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Als er ook maar een greintje hoogmoed in de ziel aanwezig is, zal de Heilige Geest er nooit binnentreden

5 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, zodra het vuur van de Heilige Geest de ziel van iemand binnenkomt, is de eerste reactie er één van tranen. De tweede reactie is er één van verbijstering. De derde reactie is het besef dat er iets wonderbaarlijks – een innerlijk begrip van de waarheid van God en van alles wat Hij verlangt – die bepaalde persoon overvallen heeft. Plots daalt dan een vrede neer, evenals een scherpzinnig begrip van het mysterie van Gods bestaan – de liefde van God. Alle dingen die overeenkomstig het Woord van God zijn, worden duidelijk.

Alleen diegenen die hun wil aan God overgegeven hebben, die alle menselijke trots en intellect afgeworpen en deze dingen aan Hem geschonken hebben, zijn in staat om deze gave van de Heilige Geest te ontvangen. Als er ook maar een greintje hoogmoed in de ziel aanwezig is, zal de Heilige Geest er nooit binnentreden.

Alleen diegenen die werkelijk geloven dat God almachtig is en dat de mens niets is en onwaardig om voor Hem te staan, kunnen hun wil overgeven. Alleen aan diegenen die bereid zijn om alles te doen wat er van hen verlangd wordt, om overeenkomstig Zijn Woord de Wil van God te doen, kunnen de gaven geschonken worden om het Woord van God te verkondigen, wat dan ook enige echte impact zal hebben.

Ieder die beweert de waarheid te verkondigen, en zegt dat hij zich laat leiden door de Heilige Geest, zal zich nooit beroemen op zijn eigen grootheid. Hij zal nooit de aandacht vestigen op zijn gaven, zijn talenten, zijn kennis, zijn heiligheid of zijn nederigheid. Want wanneer een mens dat doet, in de heilige naam van God, is hij niet gezegend met de Geest van Vuur – de Vlam die het hart van de mens ontsteekt zodat zij met liefde aan het Woord van God gehoor geven.

Tijdens Mijn tijd op aarde heb Ik jullie allemaal duidelijk gemaakt dat hij, die zich voor Mij verheft, in de woestijn geworpen zal worden. Hij, die zich voor Mij vernedert, zal verheven worden.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 10/10/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: