Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

30 oktober 2014

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. Op één manier is het een eenvoudige opgave Hem na te volgen, maar als jullie de gave van de Heilige Geest in jullie ziel dragen, zal dat de toorn van de Boze en elke vijand van Mijn Zoon over jullie brengen. Dat maakt jullie tocht langs het pad van de Waarheid extreem zwaar. Bij elke stap zullen jullie tegengewerkt worden, zelfs als jullie je tijdens de aanbidding van Mijn Zoon stilhouden.

Velen die Mijn Zoon werkelijk liefhebben, kunnen het niet begrijpen wanneer zij door anderen zonder duidelijke reden gekoeioneerd worden. Of wanneer zij valselijk van wandaden beschuldigd worden. Dat komt doordat de Heilige Geest de werkelijke aanwezigheid van God is, en dat dus nooit onopgemerkt aan de Boze voorbij zal gaan, die nergens voor zal terugdeinzen om jullie leed en ellende te berokkenen. Hij, de Boze, zal jullie meedogenloos tergen, en hij zal dat ofwel rechtstreeks doen, ofwel via de zielen die hij weet in te nemen.

Al die pijn, die jullie niet zullen begrijpen, komt door jullie devotie voor Jezus Christus. Net zoals Hij spot, minachting en haat onderging, zullen dat ook al diegenen die Hem dienen. Wanneer jullie in Zijn naam op aarde te lijden hebben, zullen jullie uiteindelijk in Zijn Koninkrijk blijvende vrede, liefde en vreugde vinden. Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet! Bind de strijd niet aan met diegenen die haat jegens jullie laten blijken, opdat jullie eigen hart niet vol raakt met hetzelfde vergif.

Haat brengt haat voort als jullie erop reageren. Liefde, wat van God komt, brengt liefde voort. Betoon jullie vijanden liefde, bid voor hen, heb medelijden met hen! Wanneer jullie dat doen, staat Satan machteloos tegen jullie.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 09/10/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: