Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

De tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn

20 maart 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens op dit moment al Mijn leerlingen en volgelingen, wijd en zijd, in Mijn armen te sluiten.

Ik heb jullie steun nodig, kinderen. In Mijn lijden heb Ik jullie troost nodig want Ik huil om Mijn kerk op aarde. Een aantal van Mijn gewijde dienaren zijn zover van Mij verwijderd geraakt, dat velen niet in Mijn Tweede Komst geloven.

Die priesters, bisschoppen en kardinalen, die dit wel geloven, worden terzijde geschoven en worden gedwongen om te zwijgen. Hoe ween Ik om deze arme, dierbare leerlingen van Mij die hun leven toegewijd hebben aan Mij en aan de verspreiding van Mijn Leer aan de mensheid. Spoedig zullen zij moeten opletten met wat zij zeggen over Mijn heilig woord want zij zullen gedwongen worden om de onderrichtingen te verkondigen van een leugenaar wiens ziel niet afkomstig is van het licht. Verenig jullie Mijn kinderen, Mijn geliefde priesters en allen die nu van Mij houden, en help Mij om de zielen te redden.

Jullie mogen daartoe geen moment verliezen. Jullie moeten anderen vertellen over de grote heerlijkheid die, bij Mijn Tweede Komst, elk en ieder van jullie te wachten staat. Deze grootse en glorieuze gebeurtenis zal het moment zijn waarop jullie je definitief zullen verenigen met Mij, jullie dierbare Jezus die zoveel van jullie allemaal houdt.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten te allen tijde op jullie hoede blijven. Jullie zullen in de verleiding komen om Mij te verzaken, om Mijn ware Leer aan de kaak te stellen en jullie zullen gedwongen worden om de wolf in schaapskleren te vereren en gehoorzamen.

Zoveel arme zielen zullen niet alleen in de ban raken van de valse paus – de Valse Profeet die reeds zo lang geleden voorzegd werd – maar hij zal jullie ook doen geloven dat hij goddelijke krachten heeft. Kinderen, de tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn.

Verenig jullie eensgezind! Houd jullie vast aan elkaar!

Bescherm elkaar en bid voor diegenen die het verkeerde pad zullen volgen en eer zullen betonen aan de Valse Profeet! Er is veel gebed nodig, maar als jullie handelen zoals Ik het jullie zeg, kunnen jullie zielen redden. Jullie, Mijn dierbare volgelingen, zullen op aarde de Restkerk vormen en jullie zullen geleid worden door die dappere gewijde dienaren die de Valse Profeet zullen herkennen voor wat hij is.

Wees niet bang want Ik schenk de genaden van wijsheid, kalmte en onderscheiding aan ieder van jullie die Mij dit vraagt door dit gebed:

O Jezus, help mij om te allen tijde de waarheid over Uw heilig woord in te zien en om trouw te blijven aan Uw Leer, ongeacht hoezeer ik gedwongen word om U af te wijzen.

Houd nu stand en wees moedig, jullie allemaal, want Ik zal jullie nooit in de steek laten! Ik zal samen met jullie de doornige weg bewandelen en jullie veilig naar de poorten van het Nieuw Paradijs leiden. Alles wat jullie moeten doen, is volkomen op Mij vertrouwen.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 24/09/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: