Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

God de Vader: De Antichrist staat nu klaar om zich kenbaar te maken

7 augustus 2013

Mijn liefste dochter, de wereld moet zich voorbereiden op de aankomst van de grootste vijand van de mensheid sinds Mijn kinderen op deze aarde geplaatst werden.

De Antichrist staat nu klaar om zich kenbaar te maken en dit is zijn plan. Hij zal wachten tot overal oorlogen woeden. Dan zal hij tussenbeide komen en in de staat Israël een schijnvrede creëren door hen samen te voegen met Palestina in een onwaarschijnlijke alliantie. Iedereen zal hem met lof overladen. Hij zal daar niet stoppen, want hij zal met een tempo te werk gaan, dat velen zal verbazen en hij zal over vredesakkoorden onderhandelen in veel door oorlog verscheurde naties. Opnieuw zal hij geprezen en bovendien bewonderd worden met een buitengewone devotie door miljarden over heel de wereld.

Alles zal dan goed lijken. Al heel vlug zal hij meewerken aan liefdadigheid en zal hij zich aansluiten bij de belangrijkste wereldbanken om een nieuwe, machtige financiële instelling te creëren. Veel bedrijfs- en politieke leiders zullen in zijn vele plannen verwikkeld raken. Weldra zal een nieuw gedrocht in het leven geroepen worden, in naam om de economie nieuw leven in te blazen. Dat zal het nieuwe Babylon zijn, het centrum van alle macht, van waaruit de wereldelite en de rijken handel zullen drijven. Het zal gezien worden als een bron van geweldig nieuws waardoor mensen in elk opzicht zullen kunnen profiteren van jobs, tot de huizen waarin zij wonen en het voedsel waarmee zij hun familie voeden.

Alle lof zal de Antichrist omringen. Vervolgens zal hij, samen met de Valse Profeet, een wereldwijd samenwerkingsverband tot stand brengen, wat zal voorgesteld worden als het grootste humanitaire initiatief. De wereld zal dit nieuwe Babylon toejuichen en iedereen zal aandringen om zelfs maar een uiterst minieme voet aan de grond te krijgen in zijn centrum.

Het nieuwe Babylon, zo zal aan iedereen verteld worden, dient om de grote man te verheerlijken, om het milieu te bevorderen, om moeder aarde te omhelzen en om de wereld van de armoede af te helpen door de rijkdom, die uit zijn verachtelijke mond zal stromen.

Wanneer dat zich afspeelt, zal de hand van Mijn tussenkomst de wereld om zijn as doen draaien. Ik ga niet werkeloos toezien, zonder Mijn kinderen te waarschuwen voor de gevolgen van het omhelzen van deze gruwel, die in de diepten van de hel gecreëerd en aan de mensheid opgelegd werd. Er zullen grote tekenen door Mij gegeven worden om dat te laten blijken aan al diegenen die deze belediging in Mijn heilige naam omhelzen en accepteren.

Ik zal de wereld doen beven en deze zal kantelen. Geen mens zal Mijn tussenkomst kunnen negeren. Dan zal Ik op één derde van de aarde vuur werpen. Spoedig zal er dan hongersnood gezien worden, maar niet door Mijn toedoen – het zal door de opzettelijke bezoedeling van de aarde door de Antichrist zijn. Terwijl hij en zijn trawanten in veel landen aan nietsvermoedende mensen verdorvenheid opleggen, zal Ik terugslaan.

Heb geen angst, kinderen, ook al zal dit leed moeilijk te verduren zijn, want het zal kort zijn! Mijn liefde is groot voor jullie allemaal, maar Mijn gerechtigheid komt snel en Mijn straf is groot.

Jullie mogen nooit aanvaarden wat jullie voorgelegd wordt! Zodra jullie de man van vrede, de Antichrist, onderscheidingen en prijzen in ontvangst zien nemen voor zijn grote prestaties in door oorlog verscheurde landen, weet dan dat Mijn ingrijpen dichtbij is.

Jullie moeten te allen tijde met Mijn Zoon, Jezus Christus, verenigd blijven en bidden dat de Sacramenten, tijdens de beproevingen die voor jullie liggen, door trouwe priesters en geestelijken voor jullie beschikbaar gesteld zullen worden.

Mijn Wil zal geschieden.

Niets kan, noch zal, beletten dat het Laatste Verbond, waarbij Mijn Zoon in vrede zal heersen, vervuld wordt.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 16/09/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: