Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden

30 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik in de Hof de doodstrijd onderging, was de grootste gruwel, die Mij door Satan getoond werd, de ontrouw van de Katholieke en Apostolische Kerk in de eindtijd.

Dat was wanneer Satan, die Mij kwelde met visioenen uit de toekomst, Mij de lauwe dienaren van de Kerk toonde in deze tijd, jullie tijd.

Zij hebben toegelaten dat hoogmoed en valse waarheden, die door hun tolerantie van de zonde de boventoon voeren, hen blind maken voor de waarheid van God.

Hun aanhankelijkheid aan wereldse bezigheden leidt ertoe dat veel van Mijn gewijde dienaren in hun ziel niet over het medeleven of de nederigheid beschikken om Mijn volgelingen naar de heiligheid te voeren die nodig is om hun ziel te redden.

Zovelen hebben zich tegen Mij gekeerd, hoewel zij zeggen dat zij van Gods kinderen houden.

Door in de naam van God de verdraagzaamheid te bevorderen, bieden zij een valse leer aan die de waarheid maskeert.

Deze afvalligen in Mijn Kerk op aarde, die in naam van de Katholieke Kerk beweren een nieuw type van leden voort te brengen – maar die Mijn Leer verloochenen – worden verleid door Satan, die Mijn Kerk wil vernietigen.

Hij, de Boze, heeft reeds verschrikkelijke zonden veroorzaakt om Mijn Kerk te bederven, en nu wil hij de laatste nagels inhameren waarbij hij Mijn Kerk zal kruisigen en achtereenvolgens die gewijde dienaren van Mij, die het woord van God ontheiligen door de aanvaarding van de zonde onder Gods kinderen te vergemakkelijken, in de hel zal werpen.

Hun zonde, Mij in het gezicht slaan door in Mijn bijzijn schunnigheden te laten aantreden – waarvan zij beweren dat deze aanvaardbaar zijn en door God getolereerd – zal streng bestraft worden.

Door de zonde van hoogmoed en bedrog wagen zij het om zielen te misleiden en hen de weg te wijzen naar een hol van duisternis, zonder te beseffen hoe zij de zielen tot de vuurpoel veroordelen.

Veel van Mijn gewijde dienaren worden misleid en weten dat niet. Nochtans zijn veel van dergelijke dienaren, als zij eerlijk zijn tegenover zichzelf, in de war.

Verder zijn er diegenen die zich uitgeven voor Mijn gewijde dienaren maar die van de andere kant komen. Als slaven van het Beest doen zij zich weloverwogen voor als Mijn gezalfde priesters.

Zij berokkenen Mij zo’n verschrikkelijk zielsleed. Zij bederven niet alleen de zielen, zij hebben ook bewust een pact gesloten met Satan, die hen zal verslinden.

Zij verrichten op Mijn altaren walgelijke daden, in het bijzijn van de Heilige Eucharistie, maar slechts weinigen weten dat zij dergelijke daden plegen. Toch snak Ik naar hun zielen.

Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden. De gewijde dienaren van Mijn Kerk kunnen echter door het Beest verleid en vernietigd worden.

Dit is voor Mij het moment om in te grijpen om hen te helpen uit te stijgen boven deze verschrikkelijke kwellingen.

Ik heb jullie nodig – Mijn volgelingen en de gewijde dienaren onder jullie, die beseffen wat er te midden van jullie aan het gebeuren is – om dit kruistochtgebed (70) te bidden. ‘Gebed voor de geestelijken om stand te houden en trouw te blijven aan het heilig woord van God’

O lieve Jezus, help Uw gewijde dienaren
om het schisma binnen Uw Kerk te herkennen wanneer dit zich ontvouwt.
Help Uw gewijde dienaren om stand te houden en trouw te blijven aan Uw heilig woord.
Laat nooit wereldse ambities hun zuivere liefde voor U vertroebelen.
Schenk hen de genaden om in Uw bijzijn zuiver en nederig te blijven
en in de Eucharistie Uw allerheiligste Tegenwoordigheid te vereren.
Help en geleid al die gewijde dienaren, die in hun liefde voor U misschien lauw zijn,
en wakker het vuur van de Heilige Geest in hun ziel weer aan.
Help hen de bekoringen, die hun voorgelegd worden om hen af te leiden, te herkennen.
Open hun ogen zodat zij te allen tijde de waarheid kunnen zien.
Zegen hen in deze tijd, lieve Jezus, en bedek hen met Uw Kostbaar Bloed
om hen buiten het bereik van kwaad te houden.
Geef hen de kracht om te weerstaan aan de verleiding van Satan als zij, door de bekoring om het bestaan van de zonde te ontkennen, afgeleid worden.
Amen.

Mijn gewijde dienaren zijn de ruggengraat van Mijn Kerk.

Zij zijn de eersten in lijn die in deze tijd geconfronteerd gaan worden met een verschrikkelijke overrompeling van aanvallen van Satan.

Help Mij hen op pad te sturen om de overblijvers van Mijn Kerk te bewaren, aangezien deze afstevent op een schisma dat binnenkort door de Valse Profeet teweeggebracht zal worden.

Kom samen en bid om de vereniging van Mijn gewijde dienaren die nodig zijn om Mijn Kerk sterk te houden voor de dagen die in het verschiet liggen.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 10/09/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: