Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Eenmaal een ziel door Mij geschapen werd, zal die in eeuwigheid blijven bestaan

22 maart 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de dood moet nooit gevreesd worden als jullie Mijn kruisdood aannemen. De dood is slechts een voorbijgaand moment van deze wereld naar het Huis van Mijn Vaders Koninkrijk. De dood vrezen is Mijn barmhartigheid loochenen, want Ik zal elke ziel redden die Mij erkent en die Mij vraagt om haar haar zonden te vergeven.

Eenmaal een ziel door Mijn Vader geschapen is, zal die in eeuwigheid blijven bestaan. Als de ziel Mij zal toelaten haar op te eisen, zal ze het eeuwig leven bezitten. Anders zal ze, als die ziel hoewel ze weet wie Ik Ben Mij zou verloochenen, aan Satan verloren gaan.

De dood van een ziel op aarde is even natuurlijk als de geboorte. Wanneer een ziel het lichaam verlaat en tot Mij komt, zal ze bekleed worden met een overvloed aan genaden en omringd worden door Mijn Vaders familie – Zijn Koninkrijk dat vervuld is van een grote liefde, vreugde en gelukzaligheid, die op aarde nooit bereikt kunnen worden. Velen van jullie die in jullie leven liefde, vreugde en geluk ervaren hebben, hebben maar een piepklein hapje geproefd van hoe het eeuwig leven smaakt. Jullie moeten altijd met vreugde in jullie hart streven naar het moment waarop jullie het Koninkrijk van Mijn Vader zullen binnengaan, want dat moet verwelkomd worden – niet gevreesd.

Als jullie de dood onder ogen moeten zien, of als een geliefde de dood onder ogen moet zien, wend jullie dan altijd tot Mij, jullie Jezus, om hulp. Wanneer jullie dat doen, zal Ik jullie opbeuren, jullie tranen wegvegen, alle angst uit jullie hart verdrijven, als jullie dit gebed bidden.

Kruistochtgebed (142) ‘Voorbereiding op de dood’

Mijn liefste Jezus,
vergeef mij mijn zonden.
Zuiver mijn ziel
en bereid mij voor om Uw Koninkrijk binnen te gaan.
 
Verleen mij de genaden
om mij voor te bereiden op mijn eenwording met U.
Help mij elke angst te overwinnen.
 
Verleen mij de moed
om mijn geest en mijn ziel voor te bereiden
zodat ik gereed ben om voor U te staan.
 
Ik houd van U.
Ik vertrouw op U.
Ik geef U mijzelf met lichaam, geest en ziel,
voor alle eeuwigheid.
Laat Uw Wil de mijne zijn
en bevrijd mij van pijn, twijfels of verwarring. Amen.

Ik verwelkom, zonder uitzondering, alle zielen die dit gebed opzeggen. Mijn barmhartigheid wordt in het bijzonder verleend aan de zielen die de dood in de ogen kijken, maar die niet in Mij geloven, wanneer zij dit gebed in hun laatste dagen driemaal per dag bidden.

Jullie Jezus

 

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 06/09/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: