Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

O wee diegenen die door de Heer uitverkoren zijn om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Zijn roep

Mijn zeer geliefde dochter, je mag Mijn woorden aan jou nooit als vanzelfsprekend beschouwen, want ze worden je geschonken als een daad van grote barmhartigheid. Ze worden niet aan de wereld gegeven omdat de mens het waard is, maar veeleer doordat hij behoefte heeft aan Zijn Woord.

Elk, door de voorspraak van Mijn Moeder, aan de mens gegeven geschenk sinds Mijn kruisdood, moest alle zondaars helpen zich voor te bereiden op de Grote Dag. Mijn Moeder gaf gehoor aan de Goddelijke Wil van Mijn Vader toen Zij Mij, de Redder en Verlosser van de wereld, baarde. Zij werd op Haar beurt aangesteld als de Middelares tussen de mens en de goddelijke gerechtigheid van God. Het is Haar taak om voor de zondaars ten beste te spreken, om hen te waarschuwen en hen erop voor te bereiden om Mij, haar Zoon, op de Laatste Dag te ontvangen.

Echt elke verschijning van Mijn geliefde en gezegende Moeder die in de wereld plaatsvond, gebeurde op gezag van Mijn Vader. Al wat Zij voorzegde, zal nu geschieden, en al wat Zij aankondigde, werd vergeten door de meeste van Mijn gewijde dienaren die ervoor gekozen hebben om Haar waarschuwingen te negeren.

O wee diegenen die door de Heer uitverkoren zijn om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Zijn roep. Doof en blind zullen zij een afgezwakte versie van Mijn Vaders Boek volgen, en in plaats van de vruchten voort te brengen waartoe zij geroepen werden, zullen er uit hun mond niets dan bedorven vruchten stromen. Hooghartig en arrogant hebben zij de tussenkomsten van Mijn Moeder – Haar verschijningen en Haar oproep hen te verzamelen – om hen naar de wijsheid van de Hemelse Hiërarchie te voeren, waar de Waarheid als Koning heerst, ontkend. De Waarheid is hen ontgaan, en in plaats van uit pure nederigheid voor Gods Troon een knieval te maken, volgen zij de regels van de mens – de feilbare mens – die de Waarheid over de beloftes die God aan Zijn volk deed, niet kent.

De wereld van vandaag mag dan wel grote vooruitgang geboekt hebben in de geneeskunde, in technologie en in kennis, maar men heeft de wijsheid van wat nodig is om Mijn Koninkrijk binnen te gaan, ingeruild voor geld, weelde en macht. Alle dingen van deze wereld – geld, macht, bezittingen, machtsposities in de regering – betekenen niets in Mijn ogen. Ik kan deze wegvegen met slechts één uithaal van Mijn hand. Respect voor de menselijke kennis en vooruitgang in de wetenschap zijn waardeloos, want ze komen niet van jullie – het zijn talenten die de mens van God gekregen heeft vanwege Zijn liefde voor Zijn kinderen. Mocht Hij die afnemen, samen met al het materieel comfort dat jullie bezitten, wat zou er dan overblijven voor jullie? Niets.

Diegenen die Mij kennen, echt kennen, zouden zich nergens zorgen over maken omdat zij weten dat wanneer ze de Mijnen zijn, ze enkel verlichting zullen verkrijgen als ze volledig op Mij vertrouwen. Want zij weten dat Ik hen nooit aan hun lot zou overlaten. Waarom zoeken jullie dan de dingen op die niet van Mij zijn – dingen die jullie nooit voldoening zullen schenken? Hoe meer jullie Mij afwijzen en loze beloftes opzoeken, hoe geïsoleerder jullie je zullen voelen als voor Mij de tijd aanbreekt om het kaf van het koren te scheiden.

De enige keuze die jullie kunnen maken, bestaat erin een waarachtig kind van God – zonder Wie jullie niets zijn – te worden. Het is niet wie jullie zijn, welke positie jullie bekleden in dit leven, welke rol jullie spelen, dat telt. Het is maar doordat jullie door God bemind worden, dat jullie gered zullen worden. Geen mens is geschikt om voor Mijn aangezicht te staan. Geen mens is zo zuiver van ziel dat hij de heiligheid kan bereiken. Niemand onder jullie kan tot Mijn Koninkrijk verheven worden omwille van jullie verdiensten. Het is maar door Mijn barmhartigheid dat jullie waardig gemaakt zullen worden om het eeuwig leven te leiden.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 05/09/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: