Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Ik smacht naar hen. Zonder hen kan Ik Mij niet compleet voelen.

14 juli 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik jou de gave schenk om overal waar je gaat Gods kinderen door de ogen van God te zien, heeft dat zijn reden.

Elke keer dat je een klein kind ziet en Mijn liefde door je aderen voelt stromen, is dat Mijn liefde voor hen. Wanneer je een tiener ziet lopen en lachen met zijn vrienden, en een golf van moederlijke liefde voelt voor hem, weet dan dat dit de liefde van God is die jij voelt. Wanneer je ouderen ziet en deze liefde nog steeds voelt, is dat weer Mijn liefde die jij voelt.

Wanneer jij kijkt naar die zielen die door hun verdorvenheid anderen vreselijk leed berokkenen en je medelijden met hen hebt, wees je er dan ook van bewust dat dit Mijn liefde is die door je heen stroomt. Weet dat diegenen die Mij op alle manieren trotseren, Mij toch nog met liefde voor hen vervullen, want hoe zou Ik hen kunnen verloochenen? Zij behoren Mij toe. Ik houd van hen. Ik ween om hen. Ik smacht naar hen. Ik Ben ziek van bezorgdheid om hen. Wat berokkenen zij Mij een verschrikkelijke pijn, maar Ik zal voor deze armzalige zielen de Boze bestrijden, helemaal tot hun allerlaatste zucht op aarde.

Wat Mijn Vader het leven gegeven heeft, behoort Hem toe. Wat Hem toebehoort, behoort Mij toe. Ik stierf voor hen, hoewel zij Mij vervloekten. Zij doen dat nog steeds. Ik smacht naar hen. Zonder hen kan Ik Mij niet compleet voelen. Dat is de reden waarom Ik Mijn kruisiging graag keer op keer zou willen doorstaan, als Ik hen daardoor in Mijn armen zou kunnen trekken.

Hoe kan Ik rusten, Mijn dochter, zonder de zoetheid van hun bekering? Maar zij moeten uit eigen vrije wil tot Mij komen. Ik kan hen bekleden met Mijn liefde en genaden. Ik kan hun ziel met elke genade overspoelen, maar opdat zij dergelijke geschenken zouden kunnen aanvaarden, zullen zij moeten buigen voor Mijn Heilige Wil en zich aan Mij overgeven. Ik kan Mijn Godheid niet aanwenden om hun Mijn Wil op te leggen, maar wat Ik door de edelmoedigheid van Mijn Vader wel kan doen, is Mijn uitverkoren zielen aangrijpen en hen vragen om in ruil voor deze zielen Mijn pijn op zich te nemen. Deze wonderbaarlijke tussenkomst zal één van de manieren zijn waarop Ik het merendeel van de mensheid kan redden.

Bid, Mijn geliefde dochter, tot Mij, jouw Jezus, om de kracht om Mij meer lijden te schenken. Als jij dit speciale verzoek aanvaardt, beloof Ik plechtig dat Ik tientallen miljoenen meer zielen zal redden. Wees niet bang! Jij zult sterk zijn en jij zult dat ditmaal met vreugde in je hart doen.

Ga, Mijn dochter, aanvaard Mijn verzoek! Vrees het niet want jij zult Mij de grootste vreugde bezorgen als jij Mij deze nieuwe beproevingen overhandigt. Ik zal het zijn die de pijn zal ondergaan, niet jij. Jouw pijn zal kort zijn maar door deze te aanvaarden, kan Ik Mijn verlangen om al Mijn kinderen te bewaren die van Mij gescheiden zijn, verwezenlijken.

Dank je om aan Mijn oproep gehoor te geven. Open je hart voor Mijn verzoek en Ik zal je bij elke stap op de weg helpen! Voor jou zal dit gewoon een andere beproeving zijn en zal dit al snel moeiteloos vergeten zijn. Voor Mij betekent dit dat zielen, die naar de hel gegaan zouden zijn, in Mijn Koninkrijk de Mijnen zullen zijn.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 09/08/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: