Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Maandelijks archief: augustus, 2019

Zij zullen beschuldigd worden van misdaden tegen de Stoel van Petrus en zij zullen in Mijn heilige naam publiekelijk vernederd worden

2 mei 2013 Mijn zeer geliefde dochter, de Kerk zal door velen uit de hoogste regionen verlaten worden, waarbij velen nieuwe leerstellingen aannemen die hen naar het rijk van de … Lees verder

31/08/2019

Hoe lijden jullie achter jullie kenteken van atheïsme

10 september 2012 Mijn zeer geliefde dochter, het moment waarop de wereld eindelijk zal beseffen dat God wel degelijk bestaat, is dichtbij. Tot al diegenen die zich beroemen op hun … Lees verder

30/08/2019

God de Vader: Europa zal het eerste doelwit zijn van de Rode Draak, gevolgd door de VS

14 februari 2012 Mijn dochter, Mijn tijdsbepaling met betrekking tot Mijn kastijding en de Waarschuwing, kom je niet te weten. Er is geen reden tot bezorgdheid over Mijn goddelijke tijdsbepaling … Lees verder

29/08/2019

Moeder van de Verlossing: De redding behoort jullie slechts toe door de verzoening met God

10 november 2013 Mijn lief kind, Mijn taak als Moeder van de Verlossing bestaat erin om jullie te herinneren aan alles wat Ik jullie door de eeuwen heen verteld heb. … Lees verder

28/08/2019

Dit teken, dat niet verward mag worden met het Teken van het Beest, zal symbool staan voor de nieuwe ene-wereldreligie

17 april 2013 Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart kreunt aangezien Ik de ellende en het lijden moet doorstaan dat de hele mensheid zal moeten ondergaan. Het is niet Mijn … Lees verder

27/08/2019

Boodschappen met betrekking tot de ‘Restkerk’ en het H. Misoffer

Download hier de brochure in pdf vorm:   Klik om toegang te krijgen tot restkerkfinaalupdate.pdf

27/08/2019

Vertrouw Mij en Ik zal jullie ogen openen voor de waarheid over jullie glansrijke toekomst!

22 juli 2013 Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep tot al de jongeren in de wereld, van alle geloofsovertuigingen en alle godsdiensten. Ik Ben Jezus Christus, de Redder van de … Lees verder

25/08/2019

Moeder van de Verlossing: Deze oorlog, om het Woord van God te handhaven, zal ertoe leiden dat die priesters, die Hem trouw blijven, een toevluchtsoord zullen moeten opzoeken

5 augustus 2013 Mijn lieve kinderen, dit gaat een tijd worden van grote beproevingen in jullie geloof. De Katholieke Kerk zal de Kerk zijn waarin de grote verdeeldheid een aanvang … Lees verder

24/08/2019

Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

25 juli 2013 Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd … Lees verder

23/08/2019

Euthanasie is een weerzinwekkende daad in Mijn Ogen.

3 november 2014 Mijn zeer geliefde dochter, euthanasie is een doodzonde en kan niet worden vergeven [want na de dood is er geen vergeving meer mogelijk]. Diegene die daarbij helpt, … Lees verder

22/08/2019

Moeder van de Verlossing: De tijd waarin de profetieën van La Salette en Fatima vervuld gaan worden, is zeer dichtbij

13 augustus 2014 Mijn lieve kinderen, de tijd waarin de profetieën van La Salette en Fatima vervuld gaan worden, is zeer dichtbij. Jullie moeten deze tijd niet vrezen maar deze … Lees verder

21/08/2019

God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

20 april 2014 Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die … Lees verder

17/08/2019

Ik smacht naar hen. Zonder hen kan Ik Mij niet compleet voelen.

14 juli 2013 Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik jou de gave schenk om overal waar je gaat Gods kinderen door de ogen van God te zien, heeft dat zijn … Lees verder

09/08/2019

Het zal door jullie bidden van Mijn kruistochtgebeden zijn, dat Ik hen kan redden

11 juli 2013 Mijn zeer geliefde dochter, laat Mij je dicht aan Mijn Heilig Hart trekken, want wanneer je Mij toelaat dat te doen, zal Ik in jouw ziel bijzondere … Lees verder

08/08/2019

Terwijl verbittering naties verdeelt, zullen wantrouwen en angst civiele onrust blijven veroorzaken

3 juli 2013 Mijn zeer geliefde dochter, de oorlogen en onlusten verspreiden zich zoals voorzegd als een lopend vuurtje over de hele aarde. Zeer weinig delen van de wereld zullen … Lees verder

07/08/2019

Moeder van de Verlossing: Wat Ik aanschouwde, zou nooit op papier gezet kunnen worden, zo walgelijk waren de wreedheden die Zijn goddelijk Lichaam toegebracht werden

1 juli 2013 Mijn kind, wanneer je voor Mijn Zoon lijdt, is het oké om het uit te schreeuwen van de pijn omdat je tenslotte ook maar een mens bent. … Lees verder

06/08/2019

Hij zal de waarheid van God gebruiken om er zich achter te verschuilen, tot op het gepaste ogenblik

7 juli 2013 Mijn zeer geliefde gemalin, wat maakt het uit als ze tegen je schreeuwen of jou in Mijn naam vervloeken? Wat maakt het uit als diegenen die Mijn … Lees verder

05/08/2019

God de Vader: De leugens die opgedist worden over jullie economie, zijn bedoeld om jullie te misleiden

10 juli 2013 Mijn liefste dochter, over het hele Midden-Oosten zullen oorlogen uitbreken en weldra zal Mijn geliefde Israël een verschrikkelijke gruwel ondergaan. Er zullen in dat deel van de … Lees verder

02/08/2019

Zij moeten de heilige missalen, de misgewaden, de heilige Bijbel en de heilige kruisen behouden. Deze zullen allemaal vervangen worden.

17 augustus 2013 Mijn zeer geliefde dochter, veel van diegenen die met een sterk geloof en liefde voor Mij, Jezus Christus, gezegend zijn, beginnen eindelijk Mijn stem te herkennen, terwijl … Lees verder

01/08/2019