Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en hetzelfde.

19 juni 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om de kern van Mijn strijdmacht op aarde te vormen, wordt op dit moment vervuld. Als kleine eikeltjes worden zij uitgestrooid en zij zullen groeien en zich overal verspreiden.

Mijn dochter, het fundament is het belangrijkste deel. Net als bij een baby, die in de moederschoot gevormd wordt, vergt het tijd en zorgvuldige aandacht om het welzijn van het kind, dat uit de placenta voeding krijgt, te waarborgen. Het zal langzaam, maar uitstekend, groeien tot het ten slotte uit de moederschoot verdreven zal worden en klaar zal zijn om het leven te leiden dat door Mijn Vader ervoor vastgelegd werd.

De geboorte van Mijn restleger zal hetzelfde zijn. Het zal een grote voorbereiding vergen voordat deze klaar is om haar plaats in de wereld in te nemen, maar het fundament ervan is solide en de zielen, die de bouwstenen zijn, zullen zich eendrachtig samenvoegen om een geduchte strijdmacht op te bouwen. Vervolgens zal deze strijdmacht zich verspreiden en overal aanstonds met zo’n kracht groeien, dat het moeilijk zal worden om dit naast zich neer te leggen. Diegenen binnen Mijn restleger zullen verstoken zijn van zelfzucht, hoogmoed of de noodzaak om zich te verlaten op een wetenschappelijke beoordeling van Mijn Woord, die van hen geëist zal worden om de waarheid van God te bewijzen.

De wetenschap is een geschenk van God, maar wetenschap kan het mysterie van God niet verklaren. Dus diegenen die de steun nodig hebben van logische verklaringen, over hoe Ik met Gods kinderen in deze tijd communiceer, zullen teleurgesteld worden. Er bestaat geen antwoord dat hen tevreden zal stellen.

Eén van de grootste geschenken aan de mens gegeven, is de liefde. Liefde kan niet wetenschappelijk verklaard of bewezen worden, want ze komt van de Geest van God. Ze is in jullie allemaal aanwezig. Jullie voelen haar. Ze is de schakel die de mensheid samenhoudt, wat de macht van Satan niet kan ondermijnen.

Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en hetzelfde. Zonder liefde zouden jullie geen leven kunnen hebben. De liefde zal jullie verenigen, sterk houden, samenhouden. De liefde zal jullie helpen om Mij zielen te bezorgen.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 12/07/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: