Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Kennis kan jullie zeer vaak blind maken voor de waarheid

28 december 2012

Mijn zeer geliefde dochter, pas wanneer jullie hart werkelijk voor Mij openstaat, kunnen jullie Mijn Licht ervaren en de waarheid erkennen.

Velen zeggen dat zij om de gave van onderscheiding gevraagd hebben en dat zij tot de Heilige Geest gebeden hebben om het te ontvangen. Niet iedereen die erom vraagt, wordt het inzicht gegeven dat zij evenwel nodig hebben om deze kostbare gave te ontvangen. Toch zullen zij zeggen dat zij deze bezitten. Vervolgens beledigen zij Mij door te beweren dat Mijn heilig woord hen een onbehaaglijk gevoel geeft. Zij beweren dat hun verontrusting moet betekenen dat Mijn heilige boodschappen van de geest van het kwaad komen.

Tot diegenen onder jullie die vol trots hun verdraaide interpretatie verkondigen als zou Mijn heilig woord – dat jullie door deze boodschappen gegeven wordt – vals zijn, heb Ik dit te zeggen:

Wanneer kwamen jullie voor het laatst naakt voor Mij te staan? Zonder jullie schild van trots dat jullie afschermt? Wanneer kwamen jullie op jullie knieën voor Mijn aanschijn, Mij oproepend om jullie waarlijk te leiden, zonder dat jullie eerst, al weigerend om te luisteren, jullie handen op jullie oren leggen? Weten jullie niet dat Ik jullie pas zal verlichten met de gave van onderscheiding wanneer jullie voor Mijn aangezicht verschijnen zonder enige vooropgestelde inzichten? Jullie kunnen niet bevrijd worden van de ketenen van de intellectuele trots, die jullie blind maakt voor de waarheid van de geestelijke kennis, tot jullie ontdaan zijn van alle menselijke hoogmoed.

Tot diegenen onder jullie die jaren besteden aan het bestuderen van de Heilige Schrift en die zich als onderlegd beschouwen – en dus waardiger Mijn woord te definiëren: jullie moeten daarop terugkomen.

Kennis van Mijn Vaders Boek maakt jullie niets bekwamer dan de bedelaar in de straat, zonder onderwijs in geestelijke zaken. Kennis kan jullie zeer vaak blind maken voor de waarheid. Kennis gebaseerd op jullie eigen menselijke interpretatie van Mijn Vaders Boek betekent niets wanneer het erop aankomt om het woord van God te begrijpen.

Diegenen onder jullie die zich beroemen op hun geleerde manieren om de Heilige Schrift te volgen, maken zich schuldig aan zonde. Jullie zonde is de zonde van hoogmoed. Jullie beledigen Mij omdat jullie trots jullie meer waard is dan liefde voor Mij, in zijn eenvoudigste vorm.

Liefde voor Mij, jullie Jezus, komt uit het hart. Zielen die Mijn Koninkrijk waardig zijn, herkennen Mijn stem snel. Zielen die zich tegen Mijn woord verzetten en anderen aanzetten om Mij, zo op het oog, af te wijzen, worden beïnvloed door de geest van het kwaad. Jullie doen Mij walgen. Jullie verachtelijke stemmen, waarmee jullie vol trots jullie waardigheid, gebaseerd op jullie kennis van de Heilige Schrift, uitschreeuwen en te kennen geven, zullen tot zwijgen gebracht worden.

Mijn geduld is eindeloos, maar wat diegenen onder jullie betreft die voor Mij staan en Mijn plan van redding met opzet schaden: jullie zullen in een oogwenk in de woestijn geworpen worden.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 11/07/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: