Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Verwerp het werk van het new age-spiritualisme

15 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn volgelingen op om het werk van de new age-beweging, die de wereld in zijn grip heeft, af te keuren.

Het Christendom is altijd het eerste doelwit van Satan geweest. Omdat hij zo sluw is, zal hij voortdurend diegenen proberen te verleiden met een lege en geestelijk verdwaalde ziel. Hij zal steevast pogen om zijn leugens ingekleed in wat liefde lijkt te zijn, te presenteren.  Verder zal hij proberen de geest van Mijn kinderen te beheersen, gebruikmakend van oude, heidense tactieken die tot doel hebben hun geest te bevrijden van de zogenaamde stress van het moderne leven. Hoed jullie, diegenen van jullie die zwichten voor praktijken die onder de naam van meditatie beweren jullie geestelijke toestand in een stadium van vergetelheid te brengen. Zodra jullie toelaten dat jullie geest op deze manier beheerst wordt, kunnen Satan en zijn demonen zo stilletjes hun intrek nemen dat jullie het niet in de gaten zullen hebben, zo vloeiend zal de overgang dan verlopen.

Mijd oude, spirituele praktijken waaronder het gebruik van tarotkaarten

Heel veel zielen in de wereld hunkeren naar geestelijke leiding. In hun zoektocht om zin in hun leven te brengen, laten zij zich onbewust meezuigen in praktijken die neerkomen op heidendom. Elke valse leerstelling die jullie ertoe verleidt te geloven dat door oude geestelijke praktijken er vrede in jullie hart en ziel bereikt kan worden, moet te allen tijde gemeden worden. Leer in te zien wat deze werkelijk zijn!

Het gebruik van kristallen, meditatie, reiki, yoga, tarotkaarten, het geloof in spirituele gidsen, de metafysica en de zogenaamde gebedsgenezers zijn er om jullie ertoe te verleiden te geloven in een alternatief, superieur bestaan buiten datgene wat door God de Vader geschapen werd.

Waarschuwing over de ‘verheven meesters’

Velen van jullie, die voortdurend geestelijke troost zoeken in de beoefening van het volgen van jullie engelen, moeten vandaag de dag ook bedacht zijn op het feit dat van zodra er gewag gemaakt wordt van de term ‘verheven meesters’, jullie er zeker van kunnen zijn dat deze engelen niet van de Hemel komen. Verheven meesters, Mijn kinderen, zijn gevallen engelen en komen vanuit de duisternis. Toch zal er jullie verteld en zullen jullie ervan overtuigd worden dat zij van het Licht komen. Alles van dit heidens spiritualisme zal jullie, als jullie het jullie leven laten overnemen, uiteindelijk naar beneden in de putten van de duisternis trekken wanneer jullie dat het minst verwachten. Satan zal erg omzichtig zijn met hoe hij deze duistere leugens presenteert, want er zal jullie te allen tijde verteld worden – en jullie zullen het geloven – dat deze dingen allemaal goed zijn.

De meeste van deze praktijken worden als goed voor jullie zelfrespect, zelfvertrouwen en de controle over jullie leven voorgesteld – wat allemaal leugens zijn. Deze praktijken drijven jullie niet alleen weg van de Waarheid, maar ze bezorgen ook onnoemelijk veel ellende eenmaal de boze geesten jullie ziel binnendringen als direct gevolg van deze praktijken.

De Bijbel waarschuwt voor de gevolgen van magie

De Waarheid mag nooit vervalst worden. De aan de mens doorgegeven onderrichtingen in de heilige Bijbel waarschuwen de mensheid voor de gevaren van magie, waarzeggerij en de ophemeling van valse goden. In de wereld van vandaag worden deze praktijken voorgesteld als onschadelijk, maar wel noodzakelijk voor jullie geestelijk welzijn. Door de aard van zachtaardige zielen zullen velen van hen van nature naar new age-praktijken getrokken worden omwille van de valse schijn en de liefde die deze uitstralen. Niets kan verder van de Waarheid zijn!

Waarschuwing over de fanatieke devotie voor engelen

Vergeet niet dat het Satan en zijn gevallen engelen zijn die omzichtig en listig jullie nietsvermoedend in deze leugen meegezogen hebben. Tot diegenen van jullie die een bijna fanatieke devotie voor engelen promoten, heb Ik dit te zeggen. Waarom verkondigen jullie niet eerst het Woord van God, Mijn Eeuwige Vader? Is deze obsessie voor engelen niet gewoon een andere vorm van afgoderij? Ja, bid zeker om de hulp van de heilige engelen, maar stel jullie altijd deze vraag. Gaat jullie devotie voor de engelen niet ten koste van jullie liefde voor Jezus Christus, de Zoon van God, of voor God, de Eeuwige Vader? Als dat zo is, beledigen jullie Mij, jullie goddelijke Redder, Jezus Christus.

Ga nu de leugens van het zogenaamde spiritualisme inzien! De engelen die jullie aantrekken door aan dergelijke praktijken deel te nemen, zullen niet van de Hemel of van het Licht komen. Het zal lijken dat ze van het Licht komen, maar dat is de misleiding die Satan en zijn demonen gebruiken om hun handelwijze geslepen te camoufleren.

Onthoud één laatste les! Verfraai jullie heidense praktijken zoveel jullie maar willen zodat het lijkt alsof jullie het goddelijk Licht van de Hemel huldigen, maar het zal een leugen blijven! Die leugen, en diegenen die jullie ervan overtuigen deze bizarre tocht naar een zogenaamd geestelijk rijk – naast dat van Mijn Vader – te volgen, zullen jullie zo dicht bij Satan brengen dat er voorbij een bepaald punt geen terugkeer meer mogelijk zal zijn.

Het enige goddelijke Rijk van liefde dat buiten deze aarde bestaat, is de Hemel. Al het andere dat jullie verteld werd, is onwaar. Satan wil jullie echter doen geloven dat het wel zo is. De werkelijkheid is dat hij al die nietsvermoedende en bijgelovige zielen naar de duisternis van de hel trekt, bij hem en al de gevallen engelen. Alles in naam van een valse liefde.

Vergeet alsjeblieft niet dat liefde, ware liefde, alleen van God, de Eeuwige Vader, kan komen!

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus

Advertenties

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 10/07/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: