Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Weet dat de pijn van de afwijzing helemaal zal zijn zoals Ik, en Mijn apostelen, te lijden hadden gedurende Mijn tijd op aarde

10 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, niet één mens onder jullie is zo rein van ziel dat hij over anderen in Mijn naam kan oordelen. Maar, diegenen van jullie die Mij trouw zijn en die Mijn Leer volgen, weet dit: jullie zullen veel leed moeten verdragen wanneer jullie de grootste verdorven gruwel moeten aanschouwen, die de wereld tegemoet treedt.

In naam van de sociale rechtvaardigheid en het sociaal mededogen zal de Valse Profeet een plan opvatten, waarvan de wereld zal geloven dat het ertoe dient om te evangeliseren en een moderne kerk te creëren. Er zal gezien worden dat deze kerk alle zondaars de hand reikt en die zondaars omhelst, van wie de zonden niet aanvaardbaar voor Mij zijn.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zullen gezien worden als een ketterse sekte omdat jullie de waarheid zullen blijven verkondigen. Alle pogingen om Mij trouw te blijven, zullen fors aangevallen worden. Jullie zullen verstoten en tot conservatieve dissidenten uitgeroepen worden. Elke poging om vast te houden aan de tradities van de heilige ceremonieën, zal genegeerd worden.

De macht van diegenen die Mijn Kerken op aarde zullen misleiden, mag niet onderschat worden aangezien miljoenen gewijde dienaren de nieuwe valse leer zullen omhelzen. Zij zullen ten onrechte geloven dat deze nieuwe leer een vorm van evangelisatie is. Hun steun, als gewillige dienaren van de gruwel, zal het zeer moeilijk maken voor die Christenen, die de waarheid kennen. Hun stemmen zullen als gefluister zijn te midden van het geschreeuw van diegenen die slaven zullen worden van leugens, die in Mijn naam gecreëerd werden.

Weet dat de pijn van de afwijzing helemaal zal zijn zoals Ik, en Mijn apostelen, te lijden hadden gedurende Mijn tijd op aarde. De priesters van die tijd, die beweerden van God te houden, aarzelden niet om de stemmen van Mijn leerlingen, die hun het nieuws van wie Ik was brachten, tot zwijgen te brengen. Ditmaal zullen Mijn profeten en Mijn leerlingen, als Ik Mijn Tweede Komst inluidt, het hartverscheurend vinden wanneer hun stemmen verworpen en zij van godslastering beschuldigd zullen worden.

Terwijl Mijn volgelingen zich uitbreiden en aangroeien, zullen zij als armoedzaaiers zijn en zij zullen de Calvarieberg beklimmen – naakt, met niets dan hun geloof. Terwijl zij de vlam van Mijn Licht levend houden in Mijn Kerk – Mijn ware Kerk – zullen zij nooit afwijken van de waarheid en zullen zij op hun rug een zwaar kruis dragen. Dat is het kruis van redding want op hun arme, vermoeide rug zullen zij de zonden dragen van diegenen die Mij verlaten hebben. Hun lot zal zwaar zijn. Door hun liefde voor Mij zullen zij, omwille van anderen, lijden om hun erbarmelijke ziel te redden.

Deze zielen verdienen het niet om gered te worden. Zij zullen enkel gered worden omdat Ik verkies hen te redden. Zij zullen Mij beledigd, Mijn trouwe volgelingen verschrikkelijk leed berokkend en Mijn restleger gekweld hebben. Toch zal Ik hen redden door het geloof van diegenen in Mijn restleger.

Die andere mensen, die hun ziel aan het Beest verkocht hebben, weet dit. Jullie geloven wellicht niet in de hel, maar Ik zal jullie openbaren welk lijden het jullie zal bezorgen. De dag dat Ik jullie de niveaus van kwelling in de hel zal tonen, zal dat jullie schrik aanjagen en zullen velen van jullie om Mijn barmhartigheid schreeuwen. En Ik zal jullie redden, als jullie Mij vragen om jullie te vergeven. Ik zal dat doen tijdens de dag van de grote Waarschuwing. Diegenen die getuige zijn van het brandend vuur van de hel, maar die zich niet tot Mij zullen wenden – jullie zullen de Waarschuwing niet overleven en dat moment waarop jullie Mij afwijzen, zal jullie laatste zijn.

Voor al diegenen die Mij en Mijn Woord trouw blijven – hoewel jullie zullen lijden – is de toekomst, die voor jullie ligt, er een van grote heerlijkheid.

Diegenen die Mijn Waarschuwing niet ter harte zullen nemen of niet naar de waarheid zullen luisteren, zullen in groot gevaar verkeren.

Diegenen van jullie, die het Beest verafgoden en die de Valse Profeet volgen in de nieuwe wereldreligie, zullen in het brandend vuur van de hel geworpen worden, levend, samen met deze twee.

De waarheid smaakt bitter, maar wanneer jullie deze aannemen, zal deze jullie eeuwig leven bezorgen waarin jullie, samen met jullie geliefden, voor altijd van Mijn koninkrijk zullen genieten. Snijd de navelstreng naar eeuwig leven niet door, want dan zullen jullie zo’n verschrikkelijk lijden ondergaan en zal er jullie nooit respijt gegeven worden!

Jullie Jezus

Advertenties

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 07/06/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: