Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

God de Vader: De hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel

24 maart 2014

Mijn liefste dochter, de hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel voor het lichaam. De hongersnood waarover Ik spreek, zal een hongerlijden van de geest zijn, aangezien elk spoor van de waarheid uitgewist zal worden door de vijanden die de Kerk – die door Mijn Zoon, Jezus Christus, in vereniging met Zijn Lichaam op aarde gecreëerd werd – infiltreren.

Weldra zal de waarheid verwarrend worden en de Heilige Geest zal door de geest van het kwaad vervangen worden. Diegenen die de nieuwe vorm van valse evangelisatie zullen verspreiden, zullen er verantwoordelijk voor zijn Mijn kinderen het Voedsel des Levens te onthouden. Wanneer jullie van de waarheid beroofd zijn, zullen jullie maar weinig hebben om jullie ziel mee te voeden en dan zullen jullie, na verloop van tijd, in het heidendom vervallen. Ik Ben in elke stap van het proces, waardoor jullie in dwaling geleid zullen worden, aan het ingrijpen. Ik zal alles in het werk stellen en Ik zal, door de barmhartigheid van Mijn Zoon, veel van Zijn gewijde dienaren de genaden bezorgen die zij nodig hebben om de waarheid van fictie te onderscheiden.

Terwijl Ik jullie van de vijand wegtrek, zullen velen van jullie het moeilijk vinden om aan het Woord van God trouw te blijven. Jullie zullen door twijfels, gebrek aan moed om zich aan het heilig Woord te houden en de schrik om als verrader van de Kerk bestempeld te worden, gekweld worden. De strijd om zielen zal net zo intens zijn als het tijdens het verblijf van Mijn Zoon op aarde was. Het grootste probleem zal veroorzaakt worden door het onvermogen, aan de kant van de gewijde dienaren van Mijn Zoon, om de misleiding binnen hun eigen rangen te bespeuren. En zo zullen zij door hun lauw geloof en gebrek aan onderscheidingsvermogen veel van hun mede-geestelijken in ernstige dwaling voeren.

Ik meld jullie dat de tijd kort is. Er zal jullie niet de tijd verleend worden die nodig is om al Mijn kinderen in de barmhartige armen van Mijn Zoon te trekken. Tot diegenen van jullie, die het voorrecht hebben dat hun de genade gegeven werd om het geschenk van het Boek der Waarheid te erkennen: van jullie zal dus veel verwacht worden. Door jullie geloof en vertrouwen in Mij, jullie geliefde Vader, zullen jullie helpen Mijn kinderen terug te voeren zodat zij bereidwillig de tussenkomst van de Waarschuwing zullen aannemen wanneer Mijn Zoon de wereld omarmt in de stralen van Zijn grootse Barmhartigheid.

Die tijd staat voor de deur, en het wordt tijd om jullie wapenrusting op te nemen en te strijden opdat het ware Woord – de waarheid – behouden kan worden. Zonder de waarheid is er geen leven.

Jullie Vader

God de Allerhoogste

Advertenties

Informatie

Dit bericht was geplaatst op 06/06/2019 door in Boodschappen en getagd als .
%d bloggers liken dit: