Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Liefde is enkel van Mij afkomstig. Haat is dat niet.

16 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het zal door de kracht van de liefde zijn dat de mensheid kan en zal gered worden. De liefde waarover Ik spreek, is Gods liefde die in het hart van de mensen stroomt. Gods liefde is aanwezig in het hart van al Zijn kinderen, met inbegrip van diegenen die Hem loochenen. Het zal jullie liefde voor elkaar zijn die jullie, tijdens de beproevingen die in het verschiet liggen, staande zal houden. Betoon jullie naaste liefde en barmhartigheid en wees welwillend voor de armen, de zwakkeren en de hulpelozen, en Ik zal jullie voor eeuwig tot de Mijnen maken.

Aan diegenen onder jullie die anderen hardvochtig behandelen, die diegenen waarover jullie regeren leed berokkenen en die hatelijkheden over anderen influisteren: jullie zullen als lege vaten zijn, met niets om Mij aan te bieden. Jullie moeten altijd Mijn Leer volgen. Liefde is enkel van Mij afkomstig. Haat is dat niet. Diegenen die zeggen dat zij Mij eren en kwaad spreken over anderen, hoewel zij beweren Mijn Woord te handhaven en te waken over Mijn naam, eren Mij niet. Zij beledigen Mij en op de grote dag zal hun schande duidelijk worden. Denk nooit ook maar één moment dat jullie kunnen leven zonder liefde voor anderen in jullie hart, want als jullie geen liefde bezitten dan weigeren jullie het geschenk dat vrijgevig aan al Gods kinderen gegeven wordt. Wanneer jullie oprecht van Mij houden, zullen jullie anderen met liefde en eerbied behandelen. Wanneer jullie wreed zijn voor anderen, kwaad over hen spreken of hen ten onrechte bekritiseren dan verwerpen jullie de liefde die Ik jullie schenk. In de plaats daarvan is er haat. Haat jegens een ander mens komt van Satan. Wanneer jullie toelaten dat haat jullie ziel verhardt, distantiëren jullie je van Mij en zullen jullie in jullie ziel diep verontrust zijn.

Wanneer jullie een ander in Mijn naam liefhebben, zullen jullie dat doen door jullie woorden, jullie daden en liefdadigheidswerken. Liefde tot God, waarnaar – doorheen Zijn kinderen – overeenkomstig Zijn wensen geleefd wordt, kan de mensheid redden. Liefde overwint het kwaad. De macht van Satan wordt in een oogwenk gebroken wanneer jullie anderen, die jullie slecht behandelen, liefde betonen. Jullie moeten zwoegen om het mogelijk te maken dat de liefde jullie omhult zodat jullie deze grote genade aan anderen kunnen uitdragen.

Liefde brengt in anderen liefde voort. Liefde brengt leven met zich mee. Liefde brengt vergeving met zich mee. Liefde vernietigt het kwaad. Zonder liefde zal het kwaad gedijen.

Jullie Jezus


Mededeling: Naast deel 1 en deel 2 zijn nu ook deel 3 en deel 4 van de boeken van de booschappen van het Boek der Waarheid verkrijgbaar (€15/stuk). Info en bestellen via: http://www.dewaarschuwing.be/contact.html

 

Advertenties

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 23/05/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: