Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Het belang van vasten en zelfverloochening

16 mei 2011

Mijn zeer geliefde dochter, je beseft eindelijk dat jullie zonder Mij niets zijn. Het is door Mijn genaden dat jullie in het Koninkrijk van Mijn Vader leven ontvangen. Zonder Mijn aanwezigheid in jullie leven zal het onvruchtbaar en zonder enige echte betekenis zijn. O, hoe wou Ik dat al Mijn kinderen het leven zouden bevatten dat Ik hun, vooral door het Sacrament van de Heilige Eucharistie, kan bezorgen. Want het is maar wanneer jullie Mij door het goddelijk Brood en de goddelijke Wijn in jullie ziel ontvangen, dat jullie Mijn liefde werkelijk zullen voelen. Deze liefde zal jullie sterken, niet alleen naar jullie ziel maar ook naar jullie geest. Mijn Tegenwoordigheid zal jullie verheffen om ware volgelingen van Mij te worden.

Een volgeling van Mij die Mij niet regelmatig door dit Allerheiligste Sacrament ontvangt, zal als een vat zijn dat maar halfvol is. Jullie hebben Mijn Lichaam en Bloed, dat voor jullie allen vergoten werd, nodig om jullie met Mijn ware aanwezigheid te vullen. Want zonder zullen jullie de ware kracht om ten volle Mijn heerlijkheid te verkondigen, niet kunnen opbrengen.

Kinderen, jullie moeten begrijpen dat het geloof in Mijn bestaan gewoon deel uitmaakt van jullie geestelijke tocht. Er is nog zoveel meer dat jullie moeten begrijpen. Het zal maar door jullie verzaking aan de geneugten van het vlees zijn, dat jullie werkelijk vervuld zullen worden. Op grond van het feit dat Satan de mens beheerst door de bekoringen van het vlees, zouden jullie hem ook de toegang moeten ontzeggen tot die geneugten die jullie wellicht nastreven. Vasten is één van de krachtigste manieren om jullie ziel van Satan en zijn demonen te bevrijden. Er zijn maar zo weinig mensen in de wereld die zich tot dit offer kunnen verplichten, nochtans is het zo eenvoudig en schaadt het jullie gezondheid niet. Eén dag vasten per week zal jullie bijzondere genaden opleveren. Door ter ere van Mij, jullie goddelijke Redder, kleine offertjes te brengen, zullen jullie niet alleen zielen redden maar zullen jullie ook dichter bij Mij raken. Andere offers waarbij jullie wereldse goederen afslaan, zal jullie eveneens dichter bij Mijn Heilig Hart brengen.

Het leven, Mijn kinderen, zou niet helemaal om het najagen van materiële zaken mogen draaien als deze overbodig zijn voor jullie echte behoeften. Door genoegen te nemen met de eenvoudige noden en jullie tijd aan Mij te wijden, zullen jullie ware tevredenheid ervaren. Niet enkel dat, maar jullie zullen ook voor het eerst in jullie leven de betekenis van ware vrijheid kennen. Vergeet niet dat Satan de mens beheerst door de verlangens van het vlees waaronder voedsel, kleding, seks, huizen, auto’s, vakanties, een luxueus leven, muziek, alcohol en de verafgoding van beroemde mensen. Door te aanvaarden dat deze dingen gewoon illusies zijn, zullen jullie begrijpen dat jullie tijd op aarde niet verspild mag worden met dergelijke nutteloze bezigheden.

Jullie tijd op aarde, kinderen, maakt gewoon deel uit van jullie tocht naar de eeuwigheid. Na de dood gaat er voor jullie een ander soort leven voort. Ongeacht of de mensen in God, de Eeuwige Vader, geloven of niet, hun ziel zal na de dood nog steeds bestaan. Zoek nu het Licht op zodat jullie ziel voor eeuwig het ware geluk en een verheven plaats in het Paradijs zal ervaren. Breng terwijl jullie nog op aarde leven offers van het vlees, alsjeblieft, om dat niveau van geestelijke heiligheid te bereiken! Offer ook al jullie lijden in jullie leven op voor de verdwaalde zielen, en jullie zullen de beloningen opstrijken die jullie in het volgende leven wachten.

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus

Advertenties

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 17/05/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: