Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Moeder van de Verlossing: Door het wonder van de Verlichting van het Geweten zal Hij, Mijn Zoon, de wereld vreugde, liefde en hoop bezorgen

22 december 2013

Mijn kind, laat het alstublieft geweten zijn dat Mijn dierbare Zoon voorbereidingen aan het treffen is voor Zijn grote tussenkomst van barmhartigheid. Ten gevolge daarvan zal de wereld vernieuwd worden en zullen velen zich verheugen in hun hervonden vrij-zijn van twijfel over het bestaan van God.

Hoe eenzaam zijn diegenen die Mijn Zoon niet kennen. Toen Mijn Zoon vlak voor Zijn Hemelvaart op de berg stond, waren Zijn leerlingen verward en bang vanwege de scheiding die ze zonder Hem het hoofd zouden moeten bieden. Velen van hen raakten in paniek en smeekten Mijn Zoon om hen niet te verlaten. Hij troostte hen door hun geduldig uit te leggen dat deze scheiding maar tijdelijk zou zijn en dat Hij hun hulp zou sturen. De hulp waarnaar Hij verwees, was de gave van de Heilige Geest. Hij zei toen tot hen: “Vrees niet, want door de hulp van Hem, die Ik jullie zal sturen, zullen jullie niet alleen zijn. Ik zal altijd bij jullie zijn in de vorm van de Heilige Geest.”

Want hoewel Hij die dag iedereen vertelde dat Hij zou terugkomen, verstonden zij niet echt wat Hij bedoelde. Sommigen dachten dat het weken zou duren voor Hij zich kenbaar zou maken. Maar denk eraan, een dag in Gods tijd kan elk moment zijn. Nu komt die dag dichterbij en vinden al de voorzegde profetieën, met betrekking tot de eindtijd, plaats. Heb geen angst in jullie hart, lieve kinderen, want de tijd om jullie te verheugen, is bijna daar. Er zullen geen tranen of verdriet meer zijn, want de Grote Dag van Mijn Zoon zal plots aanbreken en Hij zal al de Zijnen in Zijn heilige armen verzamelen.

Bid om Gods grote zegeningen en om de grote barmhartigheid die Mijn Zoon in grote overvloed voor elkeen van Gods kinderen heeft. Dit omvat de goeden, de slechten en de onverschilligen. Door het wonder van de Verlichting van het Geweten zal Hij, Mijn Zoon, de wereld vreugde, liefde en hoop bezorgen.

Wees dankbaar voor deze grote barmhartigheid! Mijn Zoons liefde voor jullie zal nooit ophouden te bestaan, afnemen of ingehouden worden daar jullie Hem toebehoren. Jullie zijn de Zijnen. Jullie zijn de kinderen van God. Jullie horen niet bij Satan.

Bid, bid, bid dat de mensheid de barmhartige hand van Mijn Zoon zal verkiezen boven het bedrog en de wurggreep die de Boze op de zwakkeren uitoefent!

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Advertenties

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 16/05/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: