Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Wanneer onder bazuingeschal het Nieuwe Jeruzalem op de wereld neerdaalt, zullen lichten de hemel vullen en alles zal stil worden

9 juni 2013

Mijn geliefde dochter, de pijn die jij momenteel lichamelijk doorstaat, dient om zielen te redden die zover van Mij verwijderd zijn, dat als jij dit Mij niet als slachtofferziel zou aanbieden, zij voor altijd aan Mij verloren zouden gaan. Denk er altijd aan hoezeer het Mij kwetst en hoezeer het Mijn Hart breekt wanneer Ik ook maar één ziel verlies!

Mijn liefde voor de mensheid blijft intact want niets zou Mij ooit kunnen beletten om van elke kostbare ziel te houden. Ik houd zoveel van hen dat de gaven die Ik jou, Mijn dochter, geschonken heb – om met een zuiverheid van hart al Gods kinderen te zien zoals Ik hen zie – nooit een einde nemen. Dat is de reden waarom jij zoveel lijdt, Mijn kleintje. Het komt niet door diegenen wier woede jou beledigt, maar het komt door die zielen die in verschrikkelijke duisternis verkeren en wier lot jou beangstigt, dat jij deze kwellingen doorstaat.

Begrijp a.u.b. dat wanneer je ongeduldig wordt en overstuur raakt door deze pijnlijke beproevingen, deze niets zijn, vergeleken met het intense lijden dat die zielen tegemoet treden, die door het Beest bemachtigd zullen worden. Het zal niets voorstellen vergeleken met zielen die de pijn van het lijden in het vagevuur moeten verduren. Hoe weinig zal dit te betekenen hebben voor jou wanneer je ziet hoe Ik die zielen, die anders niet in staat zouden zijn om zichzelf te redden, uit de boosaardige greep van het Beest zal rukken.

Mijn dochter, hoe pijnlijk dit lijden ook is, het zal er niet meer toe doen wanneer Ik Gods kinderen verenig, wanneer op de Grote Dag het meest glorieuze Paradijs zal afdalen. Wanneer onder bazuingeschal het Nieuwe Jeruzalem op de wereld neerdaalt, zullen lichten de hemel vullen en alles zal dan stil worden voor het geluid van de engelen, wier gezang voorafgaand aan het laatste moment elke ziel zal bereiken. Dat zal het laatste moment zijn waarop Ik kom om de levenden en de doden te oordelen.

Jullie Jezus

Advertenties

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 14/05/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: