Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Het plan om de Katholieke Kerk vanuit haar eigen gelederen te vernietigen, is al aan de gang

12 januari 2013

Mijn zeer geliefde dochter, dit is het moment voor de volgende fase in Mijn plan om de wereld voor te bereiden op het Nieuw Tijdperk, het Nieuw Paradijs, het Koninkrijk dat door Mij, de Mensenzoon, beloofd werd.

Mijn strijdmacht moet nu samenkomen en zich eendrachtig in gebed verenigen, want de strijd om zielen is nu heviger geworden. De plannen van de verdorven groepering, op wereldwijde schaal, om oorlogen alsook moord door euthanasie en abortus te wettigen, komen in een stroomversnelling.

Het plan om de Katholieke Kerk vanuit haar eigen gelederen te vernietigen, is al aan de gang. Die zielen in machtsposities, en vooral diegenen binnen de Christelijke Kerken, die de zonde vergoelijken en trachten om er wetten voor te maken, weet dit. Jullie zullen vreselijk lijden. De hand van Mijn Vader zal ingrijpen en jullie plan vernietigen.

Want elke man of vrouw, die probeert om wetten in te voeren die in strijd zijn met de Wil van God, zal een verschrikkelijke kastijding tegemoet treden. Niet alleen zullen zij neergeslagen worden, ook hun eigen naties zullen gekastijd worden.

Mijn Vader heeft genoeg verdragen. Hij zal een dergelijke inmenging in Zijn Schepping niet langer tolereren. De aarde zal wakker geschud worden en dat zal niet één mens ontgaan.

Wat voor een verdorvenheid bestaat er toch. En wat voor een geslepenheid wordt er gebruikt, wanneer door de mensheid verschrikkelijke gruwelen ingevoerd worden, die God beledigen. Door deze daden zal de mens de toorn van Mijn Vader onder ogen moeten zien. Gebed, en veel ervan, kan deze verdorvenheid een halt toeroepen. En het is vanwege jullie gebeden dat de goddelijke tussenkomsten, om de mensheid te straffen, uitgesteld werden. Nu zullen die naties, waarvan de heersers gedreven worden door de geest van het kwaad, weggevaagd worden.

Mijn geliefde volgelingen, jullie zullen enorm lijden wanneer jullie getuige zijn van de daden van ongehoorzaamheid aan Gods wetten. Jullie moeten blijven bidden om de bestraffingen door Mijn Vader te milderen.

Jullie moeten nu in alle naties zoveel mogelijk gebedsgroepen oprichten voor Mijn kruistocht van gebed. Door dat te doen, zullen jullie het werk van de verdorven groepering temperen.

Mijn geduld is eindeloos, maar vóór Mijn Tweede Komst zal de mens gestraft worden voor zijn goddeloze daden. Deze bestraffing werd voor enige tijd uitgesteld, maar Mijn Vader zal ecologische omwentelingen toelaten om de zielen te zuiveren.

Hier volgt een belangrijke litanie om te helpen de bestraffing door Mijn Vader te milderen.

Litanie (4) om de bestraffing door God de Vader te milderen.

O Allerhoogste God,
Wij smeken U om barmhartigheid voor de zonden van Uw kinderen.
Wij danken U voor het geschenk van de aarde.
Wij danken U voor het geschenk van het menselijk leven.
Wij waarderen de gave van het leven.
Wij handhaven de gave van het leven.
Wij danken U voor het geschenk van Uw Zoon, Jezus Christus.
Wij danken U voor het geschenk van de verlossing.
Wij prijzen Uw Godheid.
Wij geven ons geheel aan U over
zodat Uw Heilige Wil op aarde volbracht kan worden zoals in de Hemel.
Wij danken U voor het geschenk van de Verlichting van het Geweten.
Wij danken U voor de belofte van eeuwig leven.
Wij verwelkomen het Nieuw Paradijs.
Wij smeken U om alle zielen te redden,
met inbegrip van diegenen die U kwellen
en diegenen die aan U verloren gaan.
Wij danken U voor de liefde die U al Uw kinderen betoont.
Wij danken U voor de gave van profetie.
Wij danken U voor de gave van gebed.
Wij vragen U om ons vrede en redding te verlenen.
Amen.

Mijn dochter, deze missie zal nog moeilijker worden, aangezien de haat tussen de mensen heviger wordt en verdeeldheid zaait.

Gods trouwe volgelingen zullen bekoord worden om toe te geven aan de zonden, die tot wetten van verdraagzaamheid omgevormd zullen worden. Jullie moeten elke poging, om jullie de waarheid van Mijn Leer de rug te doen toekeren, weerstaan. Wanneer jullie al jullie beproevingen in Mijn heilige handen achterlaten, zal deze missie om zielen te redden jullie veel gemakkelijker vallen.

Jullie Jezus

Advertenties

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 13/05/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: