Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Moeder van God: Jullie moeten trouw blijven aan wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk, behalve in de zonde.

24 juni 2013

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen, Moeder van God. Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.

Mijn kinderen, weten jullie niet dat Mijn Zoon jullie allen, die Hem met een open hart benaderen, momenteel geleidt?

Om getuigenis af te leggen van de Heer, God, in Zijn enige Zoon, moeten jullie trouw blijven aan Zijn onderrichtingen. Ze zijn in steen gebeiteld en kunnen als zodanig nooit veranderen. De waarheid kan nooit veranderen. Aan al Gods kinderen werd de waarheid geschonken, maar niet allen aanvaarden wie Hij was of waar Hij vandaan kwam. Diegenen die de waarheid aannemen, die door de kruisiging van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, aan de mensheid gegeven werd, mogen nooit vergeten wat Hij jullie meedeelde.

Hij heeft jullie alles uitgelegd. Er is niets veranderd. Jullie moeten te allen tijde waakzaam blijven want jullie worden reeds misleid, en weldra zullen velen van jullie in dwaling vervallen.

Zonde is zonde. Deze mishaagt God, maar wordt vergeven wanneer berouw getoond wordt en wanneer jullie om verlossing vragen. Al Gods kinderen die erom vragen, komen de genaden van het eeuwig leven toe. Door de barmhartigheid van Mijn Zoon zal aan elk kind van God de tijd en bovendien een groot geschenk gegeven worden, om hen aan de waarheid te herinneren. Op die manier zal en kan het merendeel van de wereldbevolking gered worden, en dan zal hun het geschenk van het leven in het Paradijs gegeven worden.

Als zondaar moeten jullie, door Mijn Zoon, om vergeving blijven vragen om in staat van genade te blijven. Jullie zonden kunnen jullie niet vergeven worden tot jullie Mijn Zoon om het geschenk van de Verzoening vragen.

Jullie moeten trouw blijven aan wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk, behalve in de zonde. God is almachtig. God is volmaakt. God, in Zijn Zoon, zou nooit tot zondigen verleid kunnen worden.

Ga heen in vrede, lieve kinderen, en zodra jullie voet bij stuk houden en trouw blijven aan de waarheid, die enkel van God kan komen, zullen jullie naar lichaam en ziel een vervuld en glansrijk leven leiden, in volmaakte harmonie met Mijn Zoon.

Jullie Moeder

Moeder van de Verlossing

Advertenties

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 05/04/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: