Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze, in het hart van diegenen die Mij aanroepen, vernietigen

26 mei 2013

Mijn kind, je mag nooit luisteren naar diegenen die jou in deze missie proberen tegen te houden. Het is belangrijk dat je met Mijn geliefde Zoon verenigd blijft en weet dat die stemmen, die godslasteringen tegen Mijn Zoon uitspreken, zich zullen blijven vermenigvuldigen. De haat die uit hun mond stroomt, is niet tegen jou gericht maar tegen het heilig Woord van Mijn Zoon. Nu weet je hoeveel vijanden Mijn Zoon in de wereld heeft. Degenen die Hem het meest kwetsen, zijn diegenen die zeggen dat ze van Hem houden maar die Hem nu afwijzen terwijl Hij door de uitverkoren profeten van God spreekt.

Diegenen die Mij, de Heilige en Onbevlekte Moeder van God, gebruiken om zich achter te verschuilen terwijl zij schunnigheden uitschreeuwen, vervullen Mij met tranen van groot verdriet. Hun hart is zo versteend en zo vol woede dat hun haat tegen deze boodschappen velen zal choqueren. Diegenen die menen dat zij het Woord van God verdedigen, en die diegenen afwijzen die in Zijn naam komen, mogen nooit diegenen vergoelijken die anderen in Zijn naam haat betonen of belasteren. Wanneer dit gebeurt, en wanneer diegenen die beweren profeten te zijn dat doen, weet dan dat deze verbitterde aanvallen niet van God komen, aangezien dat onmogelijk zou zijn.

Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze, in het hart van diegenen die Mij aanroepen, vernietigen. Als ze Mij niet aanroepen, kan Ik hen niet helpen. Ik, als Medeverlosseres, zou nooit de waarheid kunnen ontkennen die Mijn Zoon aan de wereld wenst te openbaren. Mijn plicht ligt bij Mijn Zoon. Ik zou jullie nooit zeggen de Boze te verwerpen of te hekelen en daarnaast jullie misleiden door te beweren de Moeder van God te zijn.

Diegenen die beweren Mij door Mijn heilige Rozenkrans te vereren, en vervolgens slechte dingen over Mijn Zoon vertellen door te verklaren dat Zijn boodschappen leugens zijn, beledigen Mijn Zoon en onteren Mij. Mijn allerheiligste Rozenkrans zal, als deze langzaam en vanuit het hart gebeden wordt, jullie hart openen voor de waarheid van deze missie. Jullie mogen de hoop nooit opgeven, zelfs niet als jullie de gave van onderscheiding niet gegeven is. Deze zal jullie gegeven worden als jullie Mij vragen om jullie ziel toe te wijden aan de zorg van Mijn Zoon. Als dit met een eenvoudige en nederige geest gedaan wordt, zal Mijn Zoon jullie belonen met de gave van de Heilige Geest.

Kinderen, jullie mogen de profeten van Mijn Zoon nooit beledigen, zelfs niet als jullie hen niet geloven. Jullie moeten zwijgen en voor hen bidden. Als jullie de profeten van Mijn Zoon zouden afwijzen, zal Hij jullie dat niet kwalijk nemen. Maar als jullie verklaren dat Zijn heilig Woord – dat aan de ware profeten gegeven wordt – dat van de Boze is, zullen jullie vreselijk lijden.

Blijf rustig, kinderen, en vestig jullie vertrouwen geheel op Mijn Zoon! Geef jullie over aan Zijn barmhartigheid en Hij zal jullie de weg wijzen, en de vrede zal jullie toebehoren. Ga, Mijn kinderen, met de zekerheid dat Mijn Zoon van jullie houdt! Hij vergeeft alle zielen, voor alle zonden, behalve de eeuwige zonde – de lastering van de Heilige Geest.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Advertenties

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 04/04/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: