Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Het is Mijn vurigste wens dat jullie de zielen van de jongeren opzoeken

9 mei 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor die jonge mensen van elk natie, huidskleur en geloofsovertuiging, die Mij niet erkennen, is eindeloos. Mijn verdriet om deze kleine zielen van Mij is diep. Er moet voor hen gebeden worden, vooral nu. Ik zal hen zonder aarzeling in Mijn barmhartigheid opnemen als jullie Mij daar om vragen door middel van dit kruistochtgebed.

Kruistochtgebed (106) ‘Om barmhartigheid voor de jongeren die God niet erkennen’

Lieve Jezus, neem de ziel van deze kinderen van God,
die U niet kennen, die Uw liefde niet erkennen
en die Uw belofte niet aanvaarden, onder Uw bescherming.
 
Stort Uw genade van bekering uit en schenk hen het eeuwig leven.
 
Wees barmhartig voor al diegenen
die niet in Uw aanwezigheid geloven
en die geen berouw over hun zonden zullen nastreven. Amen.

Mijn geliefd restleger, het is Mijn vurigste wens dat jullie de zielen van de jongeren, de agnosten en diegenen die niet in God geloven, opzoeken. Zij zijn jullie prioriteit. Ik vraag jullie om alle naties, geloofsovertuigingen, huidskleuren en religies onder Mijn bescherming te trekken. Wanneer jullie Mij dergelijke zielen aandragen, zal Ik hen grote gaven schenken en hun redding beloven.

Het is belangrijk dat jullie diegenen die niet in hun redding geïnteresseerd zijn, niet negeren. Zij zijn de verdwaalde zielen naar wie Ik smacht, en Ik zal hen in elke hoek, elke spleet en elk land nalopen tot Ik hen in Mijn Koninkrijk kan trekken.

Onthoud dit verzoek! Denk eraan dat het Mijn verlangen is om diegenen die Mij niet kennen en diegenen die Mij niet willen kennen, de hand te reiken.

Jullie Jezus

Advertenties

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 03/04/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: