Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Wanneer Mijn volgelingen, die in de komende misleiding trappen, Mij verloochenen, houdt dat niet in dat zij zullen zeggen: “Ik geloof niet in Jezus”. Neen, het zal dit inhouden.

7 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, net als de gelovigen uitroepen: “Genoeg – we kunnen het niet verdragen om het kwade te zien triomferen over het goede”, zal alle pijn tot een abrupt einde komen.

De zuivering van het kwaad vereist dat er toegelaten wordt dat het zich eerst verspreid. Dit is een test voor die mensen met een verdorven hart, die de eersten zullen zijn om zich te laten meeslepen. Terwijl ze zich in een vacuüm van kwaad storten, zullen ze zich ofwel verzetten tegen de pijn die dit in hun ziel teweeg zal brengen, ofwel zich tot nieuwe diepten laten voeren, steeds verder weg van het Rijk van God.

De ziel van de gelovigen zal tot het uiterste beproefd worden en zij zullen door de verwarring die voor hen ligt, gekweld worden. Velen zullen in hun hart weten dat datgene, waarvan zij geloofden dat het waar is en dat hun nauw aan hart lag, niet langer als de waarheid beschouwd wordt. En dus zullen ze niet in staat zijn om uit te maken wat van Mij is en wat niet. Hun geloof zal aan flarden gescheurd worden en velen zullen ontdekken dat zij in een door de mens gemaakte leer verwikkeld geraakt zijn, die nooit goed zal aanvoelen. Zij zullen een gevoel van onbehagen ervaren en velen zullen hun angsten niet kunnen toevertrouwen aan diegenen die als Mijn gewijde dienaren aangesteld zijn. Zij zullen niet weten tot wie zij zich moeten wenden voor de waarheid.

Zij zullen getuige moeten zijn van de openbare afkondiging, die de zonde zal verheerlijken, wanneer er verklaard wordt dat de mensheid zwak is – God weet dat de mens, verzwakt door de zonde, alleen maar een slachtoffer is. In plaats van de zonde in al zijn lelijkheid te moeten aanschouwen, zullen zij gedwongen worden instemmend te knikken en de nieuwe wetten, die in de Kerk ingevoerd zullen worden, te aanvaarden. Er zal van hen verwacht worden dat zij de nieuwe wetten – die jullie allen ertoe zullen oproepen om de eigenheid van de mensen en jullie recht om te zijn wat jullie willen en te doen wat jullie verkiezen, te respecteren – huldigen en eerbiedigen.

Wanneer Mijn volgelingen, die in de komende misleiding trappen, Mij verloochenen, houdt dat niet in dat zij zullen zeggen: “Ik geloof niet in Jezus.” Neen, het zal dit inhouden. Zij zullen kiezen in welk deel van Mijn Leer zij willen geloven. Verder zullen zij bepalen met welke delen zij het niet eens zijn. Ze zullen dan zeggen dat Jezus met deze nieuwe interpretatie akkoord zou gaan als Hij vandaag de dag op de aarde zou rondlopen. O hoe weinig hebben zij bijgeleerd en hoe zal de hoogmoed hen verscheuren. Zodra rondom hen de kastijding neerkomt, en zodra zij beseffen hoe zij Mij beledigd hebben, zullen zij schreeuwen van ontzetting wanneer ze oog in oog komen te staan met de gerechtigheid die hun toegemeten wordt.

Op die dag, wanneer de waarheid geopenbaard wordt, zal het enkel door de gebeden van Mijn restleger zijn dat diegenen die schande over zichzelf brachten en die Mij bestreden, hun geliefde Jezus die hun alleen maar barmhartigheid wilde brengen, dat zij gered zullen worden.

Jullie Jezus

Advertenties

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 20/03/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: