Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

De mensen die in de wereld van vandaag leven, zijn niet anders dan diegenen die duizenden jaren geleden leefden

11 januari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld weet hoeveel Ik van de mens houd, want Ik houd zelfs van de geringsten, de meest gekwelden en de meest onwaardigen. Wie dan ook gelooft dat Ik de ene mens boven de andere plaats, kent Mij niet. Ik mag dan wel bepaalde zielen begunstigen, vooral de uitverkoren zielen, maar Ik houd niet meer of minder van hen dan van de zielen van de geteisterden.

Ik kijk met liefde in Mijn Hart naar iedere ziel. Ik klamp Mij aan ieder van jullie vast, want jullie zijn van Mij – van Mijn Vader. Hoewel Ik door jullie zwakheden beledigd en om jullie verdorven bedoelingen en verlangens boos kan worden, sterft Mijn liefde voor jullie nooit. Alle zondaars worden door God bemind – ongeacht wat ze gedaan hebben. God bezit de ultieme macht over het lot van iedere ziel, en die macht behoort Hem toe.

Ik heb als enige het gezag om te oordelen. Aan niet één mens onder jullie werd dat recht gegeven. Wanneer hij een ander schuldig acht aan zonde, mag hij die persoon enkel straffen door boetedoening, niet door de dood. Geen enkele mens, rechter, politiek leider of lid van Mijn Kerk op aarde kan ooit een mens vanwege zijn zonden ter dood veroordelen – hoe verdorven deze ook mogen zijn. Geen mens kan een ander tot de hel veroordelen, want wanneer hij een ziel als verdoemd bestempeld, zal het dan in plaats daarvan hijzelf zijn die verdoemd zal worden, ongeacht hoeveel heilige daden hij in Mijn naam verricht mag hebben.

Wat verspillen jullie toch zoveel tijd met elkaar te veroordelen in plaats van het geschenk dat jullie gekregen hebben – de gave van liefde voor elkaar – aan te nemen. Houd van de gave die door God aan jullie allen geschonken werd en waarbij het aan jullie is om deze op om het even welke manier dat jullie wensen, uit te delen – zolang het maar overeenkomstig de Wil van Mijn Vader is. Toch geloven er zovelen die Mij, Jezus Christus, liefhebben dat Ik eventuele acties die de haat jegens elkaar aanwakkeren, door de vingers zie. Jullie moeten in plaats daarvan weten dat Ik gewoon wil dat jullie van elkaar houden en standvastig bij het Woord van God blijven, dat in zowel het Nieuwe als het Oude Testament opgenomen is.

Het Woord is eeuwig – het verandert niet – nooit. De mensen die in de wereld van vandaag leven, zijn niet anders dan diegenen die duizenden jaren geleden leefden. Jullie mogen dan wel over meer kennis en informatie beschikken, maar jullie zijn niet meer dan om het even welke generatie die voor jullie kwam. De mens is sterfelijk. Op dat punt zal er niets veranderen, tot Ik jullie het eeuwig leven breng.

Houd ermee op en denk na! Mijn instructies zijn nog steeds dezelfde als deze die tijdens Mijn tijd op aarde aan de mensheid gegeven werden. Het enige verschil is nu dat, ten gevolge van de vooruitgang in de wetenschap, veel meer mensen geloven dat ze groter zijn dan God. Velen geloven zozeer in hun onsterfelijkheid dat ze besloten hebben om niet te accepteren dat ze door God geschapen werden. Velen denken dat ze de macht bezitten om Gods wetten te herschrijven.

Velen hebben besloten om een nieuwe toren van Babel neer te zetten, en wanneer zij dat doen, zal deze door slechts één slag van de hand van Mijn Vader naar beneden tuimelen. Dan zal de mens beseffen dat er enkel leven kan bestaan met God en voor God, in overeenstemming met de Wil van God. Er is geen leven zonder God.

Jullie Jezus

Advertenties

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 19/03/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: