Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Moeder van de Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn

27 november 2014

Mijn lieve kinderen, de valse kerk – degene die de plaats zal innemen van de Kerk van Mijn Zoon op aarde – werd voorbereid en al de ketterijen zullen slim verborgen zijn tussen de regels van de nieuwe missaal, die de oude zal vervangen.

De valse kerk van duisternis zal opgebouwd worden om na het grote inferno de oude te vervangen. Alles wat in de Kerk van Mijn Zoon aanwezig was, zal vervangen worden door alles wat nieuw is. Maar één ding zal nooit veranderen. De grondvesten waarop Mijn Kerk gebouwd werd, zullen niet verschuiven daar deze vast in de grond geworteld zitten. Geen mens kan, noch zal, deze verschuiven omdat God dit niet zal toestaan.

De kerk van duisternis zal levenloos zijn. Deze zal geen enkele vrucht voortbrengen aangezien ze op een rotte ondergrond gebouwd zal zijn. Uit de mond van diegenen die vanaf de kansels zullen prediken, zal elke vorm van ketterij voortkomen. Het zal een hol van ongerechtigheid worden en niets van wat verkondigd zal worden door de stemmen die de grootsheid ervan zullen roemen, zal ook maar enige steek houden.

Dat zal de tijd zijn waarin veel Christenen – te bang, te moe en met een gebrek aan enig echt geloof – binnen haar muren in aanbidding verzonken zullen zijn. Het zal niet Mijn Zoon zijn die ze zullen aanbidden, maar de Antichrist, want het zal hij zijn die op de troon zal zitten die ze binnen haar muren zullen neerzetten.

De Antichrist zal de scepter zwaaien vlakbij de plaats waar Mijn Zoon Zijn Kerk stichtte en veel mensen zullen geloven dat deze van Hem is, maar dat zal de grootste dwaling zijn. Ieder die bezwaar maakt tegen deze kerk, of die er iets op aan te merken heeft, zal belachelijk gemaakt en van ketterij beschuldigd worden door die verraders van Mijn Zoon, die zelf de grootste ketters zullen zijn die ooit de Kerk van God binnengedrongen zullen zijn sinds de dag van haar oprichting.

Bid, bid, bid dat er een sterke strijdmacht van priesters van Mijn Zoon zal overblijven, die nooit zullen zwichten voor de druk die in het verschiet ligt!

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 28/02/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: