Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

God de Vader: Zonder Mij zou er niets zijn. Geen universum. Geen liefde. Geen leven.

7 december 2014

Mijn liefste dochter, laat niet één van jullie vergeten wie Ik Ben. Ik Ben het, jullie geliefde Vader, Schepper van alles wat was in het begin en die tot het einde is. Alle dingen komen uit Mij voort en ieder mens zal voor Mij buigen als hij niet uit Mijn hemelse hiërarchie verstoten wenst te worden.

Jullie, Mijn geliefde kinderen, zijn al wat Mijn Hart verlangt en elke strijd op aarde, waarvan jullie getuige zijn, dient voor de redding van jullie ziel. Al wat kwaad is, wordt door Mijn tegenstander veroorzaakt, de koning van de leugens, de verleider, de aanklager, de grootste vijand van Mij en dus van Mijn kinderen. Hij die tegen Mij is, is tegen jullie. Al wat Mij verheerlijkt, verheerlijkt alles wat van Mij is. Dit omvat Mijn eniggeboren Zoon en jullie, Mijn geliefde kroost.

De mens die Mijn kinderen vervolgt, komt niet van Mij. Wat alle leed, pijn en isolement betreft die diegenen van jullie die Mij het meest nabij zijn te verduren krijgen: weet dat dit door Satan en zijn hiërarchie van gevallen engelen veroorzaakt wordt. Hun grootste verlangen bestaat erin jullie van Mij af te nemen, en daardoor zullen jullie te lijden hebben.

Omdat Ik niet terugneem wat Ik geef, zal jullie vrije wil zowel jullie triomf als jullie ondergang betekenen, afhankelijk van welk pad jullie kiezen. Dit betekent dat als jullie Mij jullie vrije wil aanbieden voor het welzijn van jullie eigen en andere zielen, jullie je grootste vijand – de duivel – kunnen en zullen verslaan. Maar als jullie het kwaad jullie ziel laten binnendringen, zullen jullie uit eigen vrije wil elke band met Mij verbreken.

Ik kan Me niet met jullie vrije wil bemoeien, want dat zou betekenen dat Ik Mijn belofte verbroken zou hebben. Ik kan jullie niet dwingen keuzes te maken. Ik kan jullie alleen het pad, de weg, naar eeuwige zaligheid tonen. Jullie zullen dan moeten beslissen wat het is dat jullie willen. Al de gaven van Mijn hemelse hiërarchie worden jullie rijkelijk geschonken als jullie zouden beslissen dat dat het leven is dat jullie verlangen. Laat Mij om jullie eigen bestwil a.u.b. niet in de steek voor de pracht en praal die jullie door de bekoringen van de demonen voorgehouden wordt!

Velen van jullie zijn onzeker over Mij of over wie Ik Ben omdat Satan, door de krachten die hij ontvangen heeft, jullie blind maakt voor Mijn bestaan. Hij zal jullie ronduit tergen met elk soort van menselijke logica en intellect om Mijn Goddelijkheid te loochenen. Er zal openlijk met minachting over Mij gepraat worden, maar Satan is een sluwe lafaard en dat betekent dat hij zich nooit bekend zal maken. Zolang jullie niet in het bestaan van de duivel geloven, is het onwaarschijnlijk dat jullie in Mij geloven. Maar Ik waarschuw jullie. Geloof over Mij wat jullie willen, maar ontken het bestaan van het kwaad niet want het is overal om jullie heen! Ontken het kwaad en jullie zullen Mij loochenen, want het kwaad is het tegenovergestelde van alles waarvoor Ik sta! Ik Ben liefde. De liefde komt van Mij. Diegenen die liefhebben erkennen Mij misschien niet, maar zonder Mij zou er niets zijn. Geen universum. Geen liefde. Geen leven.

Maak niet de fout om de verspreider van het kwaad boven Mij te verkiezen! De dag dat jullie alles wat Ik jullie vertel zullen begrijpen zal spoedig aanbreken. Wanneer de spinnenwebben voor jullie ogen weggetrokken worden, moeten jullie naar Mij lopen. Ik zal staan wachten om jullie in Mijn toevluchtsoord te omhelzen, en van dat ogenblik af zal Ik jullie tranen wegvegen, alle leed uitbannen en jullie voor de eeuwigheid naar het Licht van Mijn Koninkrijk brengen.

Ik houd van jullie, lieve kinderen. Ik wacht met verlangen op de dag dat jullie naar Mijn hemelse omhelzing terugkeren.

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 27/02/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: