Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Moeder van de Verlossing: God schiep een natuurlijke orde voor de mensheid

5 december 2014

Mijn lieve kinderen, God schiep het universum in al zijn volmaaktheid. Daar dit van God komt, heeft alles een precieze en natuurlijke orde overeenkomstig de Heilige Wil van God.

De wetten van de mens en de wetten van de natuur werden geschapen door Hem die boven alle dingen staat. Dat is de reden waarom alle dingen die voorbeschikt werden, moeten blijven zoals ze zijn. God schiep een natuurlijke orde voor de mensheid, een plek om te wonen, voedsel om te eten en de gave van de vrije wil. Alles wat natuurlijk is, komt van God. God schiep deze aarde opdat de mens zou kunnen overleven. Wanneer de natuurlijke orde van het universum – het voedsel dat jullie eten, het water dat jullie drinken en de natuurlijke voortplanting van het menselijk ras – door de mens verstoord wordt, dan zal alle wraak God toekomen.

Zovelen hebben getracht om de orde van de wereld, die door God voor het menselijk ras geschapen werd, te veranderen. Zij zullen daarvoor boeten, want God zal diegenen verlaten die de Waarheid over Zijn Schepping inruilen voor bedrieglijke vervangingen. Als de mens zijn eigen belangen blijft dienen zal God hem zich laten verlagen door toe te laten dat hij al wat natuurlijk is inruilt tegen alles wat onnatuurlijk is.

Het is door de invloed van Satan dat de mens de wetten van God veranderd heeft, en dat zal verwoesting met zich meebrengen. Alles wat van God komt, wordt niet goed genoeg geacht en de mens zal de regels van de natuur proberen te veranderen om zijn zondige begeerten te bevredigen. Hij zal zelfs zover gaan om te proberen de Schepping van het universum te ontkennen door valse beweringen te doen over de oorsprong ervan. Alles begon met God en alles zal met God eindigen. Aan alle goede dingen zal een einde komen voor de mens die tegen God opstaat. Zodra er met de wetten van de Schepping geknoeid wordt, zal men op aarde een grote kastijding meemaken. Hoewel God geduldig is, zal Hij de mens nooit laten bepalen hoe Hij Zijn Koninkrijk regeert.

Wanneer de mens zich tot een dergelijk niveau verlaagt en het leven, het menselijk lichaam, zijn medebroeders en –zusters of de wetten van God niet langer respecteert, zullen er massaal krachtige stormen opsteken, die weken aanhouden. Het gebulder van deze stormen zal in veel naties waargenomen worden. Wanneer jullie deze opmerken, weet dan dat de toorn van God neergedaald zal zijn en dat de mens gestraft wordt voor de grote godslasteringen die hij tegen Zijn Schepper begaan heeft.

Jullie Moeder

Moeder van de Verlossing

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 26/02/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: