Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Wee jullie allen, bedriegers, want jullie komen niet van Mij!

4 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat elk woord dat uit Mijn mond komt, afkomstig is uit de mond van Hem, die Mij zond. Elke waarschuwing die door deze boodschappen aan de wereld gegeven wordt, komt van Hem, die almachtig is. Ik kom in naam van Mijn Vader en Hij zendt Mij om de weg te bereiden, om voor de grote dag van Mijn Tweede Komst de aarde in te wijden.

Enkel Mijn stem brengt jullie het nieuws over wat het is dat Mijn Vader wil dat Zijn kinderen weten. Dit zijn de enige boodschappen die openlijk de waarheid verkondigen over de onheilige twee, die door de grote geloofsafval de wereld in twee zullen scheuren. Jullie zullen de waarheid met betrekking tot Mijn Tweede Komst nergens anders horen, want niet één onder jullie werd het gezag gegeven om namens Degene, die jullie geschapen heeft, tot de hele wereld te spreken.

Zoals de eindtijdprofeet aan jullie de waarheid openbaart, zo zal ook de vervalser – die zal spreken alsof hij het Ware Woord van God spreekt – zijn stem als een lam verheffen. Aangezien dus de koning van de aarde – de Boze – de tussenkomst van de Hemel bestrijdt, zullen honderden valse profeten onder jullie opstaan, en zij zullen jullie nooit de waarheid vertellen. Hun visioenen en hun woorden, die uit hun eigen verbeelding voortspruiten – en in veel gevallen uit de geest van het kwaad – zullen aan jullie de goede dingen, die jullie willen horen, openbaren. Ze zullen jullie geruststellen wanneer jullie gerustgesteld moeten worden, maar ze zullen jullie misleiden. Ze zullen van vrede spreken, waar er geen vrede zal zijn – van waarheid, wanneer er van ketterij sprake zal zijn – van overvloedige oogsten, wanneer er schaarste zal zijn. Jullie zullen nooit de waarheid horen, want deze leugenaars willen zich jullie woede niet op de hals halen.

De waarheid bereidt jullie erop voor om te gaan met de realiteit van moeilijke tijden, die in het Boek van Mijn Vader voorzegd werden. Het wordt jullie gegeven om jullie sterk te maken. Maar de valse profeten die onder jullie ronddwalen, zullen jullie verwarren en jullie zeggen dat alle dingen goed zijn – terwijl ze slecht zijn, en heilig – terwijl ze dat niet zijn. Zij zullen de wolven, die de ziel van Gods kinderen willen verslinden, in bescherming nemen. Hun woorden van liefde en hun citaten uit de Heilige Schrift dienen enkel om jullie te misleiden. Toch zullen velen van jullie liever leugens omhelzen dan de waarheid onder ogen zien.

Wee jullie allen, bedriegers, want jullie komen niet van Mij! Wanneer jullie tot Mij komen en zeggen: “Maar Jezus, het enige wat we wilden doen, was de Blijde Boodschap verspreiden”, zal Ik jullie verstoten en jullie zullen verbannen worden. Jullie hebben Mij verraden door te liegen over missies, die jullie nooit gegeven werden. Jullie verloochenen Mij door Mij tegen te spreken en wanneer jullie Mijn Woord openlijk als een leugen bestempelen.

Probeer nooit Gods bediening in de weg te staan, want de Hemel zal zich openen en jullie zullen de eersten zijn die, samen met de Valse Profeet en het Beest, op de laatste dag neergeslagen zullen worden. Straf zal al diegenen treffen, die beweren in Mijn naam te komen en die slechts één doel dienen. Dat is het Woord van God vervalsen en verstoren. Aangezien de Slag van Armageddon dichterbij komt en deze razende oorlog door Satans leger tegen Gods kinderen op touw gezet wordt, moeten jullie nu direct opzij gaan, want als jullie dat niet doen, zullen jullie met de toorn van God geconfronteerd worden en zal er jullie, of diegenen die de leugens slikken die jullie mond uitbraakt om de waarheid te tarten, geen barmhartigheid betoond worden.

Jullie Redder

Jezus Christus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 20/02/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: