Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Hoogmoed is een gevaarlijke trek omdat deze de mens ervan overtuigt dat hij groter is dan God

15 december 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid is onwetend van de goddelijke Wetten en de Goddelijke Wil van Mijn Vader. De mens is een schepsel van God en heeft als zodanig niet de gave van kennis gekregen met betrekking tot veel geheimen, die enkel bij de engelen en heiligen in de Hemel bekend zijn. Dus kan de ene mens niet zeggen dat hij weet waarom Mijn Vader toestaat dat bepaalde gebeurtenissen in de wereld plaatsvinden, daar waar een andere mens beweert dat hij in het ontstaan van het universum ingewijd is. De mens is gewoon een dienaar van God, maar omdat God de mens naar Zijn volmaakt Beeld wilde scheppen, verleende Hij hem veel gaven en talenten. Hij schonk de mens nooit de kennis van de Boom des Levens, en dat had een reden. De mens vernietigde zijn status in Gods ogen, toen Adam en Eva door de zonde van hoogmoed zich van Hem afscheidden. De zonde van hoogmoed gaat de dag van vandaag door en is de oorzaak van veel afscheidingen van God. Hoogmoed is een gevaarlijke trek omdat deze de mens ervan overtuigt dat hij groter is dan God. Hoogmoed brengt de mens in de verleiding om te raken aan Gods Wetten van goddelijkheid. Dit omvat het geloof dat de mens het recht heeft om te beslissen wie dit geschenk van leven krijgt, en wie het recht heeft het weg te nemen.

Hoogmoed overtuigt de mens er ook van dat hij weet hoe het universum geschapen werd, terwijl hij in feite onkundig is van een dergelijk wonder. Enkel God heeft de macht om iets te scheppen. Enkel God kan beslissen in hoeverre hij de mens zal toestaan Zijn schepping te onderzoeken en ermee te knoeien. Toch gelooft de mens dat hij alle antwoorden kent. Wanneer de mens gelooft dat hij zijn eigen lot en dat van anderen in de hand heeft, vervalt hij in ernstige dwaling want wanneer hij de zonde van Lucifer navolgt, zal hij verstoten worden. Wanneer de mens weigert aan Zijn Schepper gehoor te geven, zal Hij niet langer daar zijn om hen op de laatste dag te troosten.

Jullie mogen nooit toestaan dat hoogmoed jullie ervan overtuigt dat jullie alle dingen van deze wereld en daarbuiten kennen, want dat is onmogelijk. In plaats daarvan moeten jullie luisteren en de instructies die in de heilige Evangeliën vastgelegd zijn, accepteren zodat jullie in vrede en overeenkomstig de Wil van Mijn Vader kunnen leven. Want wanneer jullie jezelf voor Hem vernederen, zal hij jullie op de laatste dag grote heerlijkheid tonen en dan zullen jullie het groot mysterie van Zijn glorieus Koninkrijk begrijpen.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 19/02/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: