Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Mijn Tweede Komst kan niet plaatsvinden voor het bederf van de zonde met wortel en al verwijderd werd

21 augustus 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de vernieuwing en zuivering van de aarde is nu begonnen, want Mijn tijd nadert. Mijn Tweede Komst kan niet plaatsvinden voor het bederf van de zonde met wortel en al verwijderd werd door de loutering die op deze aarde nodig is.

Terwijl de aarde gezuiverd zal worden, zullen de zielen van elke geloofsovertuiging in een vernieuwing van de geest ondergedompeld worden, en velen zullen een vreselijke geestelijke strijd doormaken. Zij zullen niet begrijpen wat zij doorstaan, maar Ik zal dat door mijn barmhartigheid toelaten. Om geschikt te zijn om voor Mij te staan en het eeuwig leven in het Nieuw Paradijs te krijgen, moeten zielen eerst gezuiverd worden. Deze zuivering zal op aarde plaatsvinden, zowel voor diegenen die de vervolging van de Antichrist zullen doormaken als voor diegenen die de overgang naar het Nieuw Paradijs zullen meemaken. Terzelfder tijd zal de aarde beginnen met haar eigen zuivering, en alle kwaad zal stap voor stap uitgeroeid worden.

Wees dankbaar dat Mijn Vader Zijn geduld niet verloren heeft en Zijn kinderen niet straft naar de ernst van hun zonden! Wees bovendien dankbaar dat Hij zich nu niet gewoon afwendt en alleen maar die zielen, die oprecht van Hem houden, wegneemt van deze aarde, die Hem door de ongerechtigheid ervan doet walgen.

Mijn Vader volhardt omdat Zijn kinderen Zijn Schepping zijn, en Hij zal niet toelaten dat zij door Satan ingenomen worden. Lucifer was zo jaloers dat, wanneer Mijn Vader de mens naar Zijn beeld schiep, hij zwoer om tot op de laatste dag te vechten om de mens tegen Zijn Schepper op te zetten.

Mijn Vader zal ingrijpen, uit liefde, om de sterkte van Satan krachteloos te maken. Elke aanslag van Satans versie van de drie-ene God, bestaande uit de Valse Profeet, de Antichrist en de geest van het kwaad, zal gedwarsboomd worden. Deze strijd zal smerig zijn, oneerlijk tegenover veel zielen, die te zwak zullen zijn om zich uit de greep van het kwaad los te worstelen, maar deze zal door de Almachtige God gewonnen worden.

Jullie, jullie allemaal, moeten jullie tot Mijn Vader wenden en Hem smeken om jullie ziel te behouden en jullie ervoor te behoeden om het Beest op de weg naar het verderf te volgen.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 15/02/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: