Jezus tot de Mensheid

Boodschappen van het Boek der waarheid

Wees gewaarschuwd! De nieuwe wereldreligie zal uiterlijk een goede en heilige organisatie lijken, vol liefde en erbarmen.

8 juli 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de grote geloofsafval waarover Ik sprak, neemt nu in de wereld snel toe.

Ditmaal spreidt het zich als een sluier over Mijn Heilige Kerk op aarde uit en vertroebelt haar visie als een dichte mist.

Dit is de tijd voor de grote scheiding van Mijn Kerk in twee kampen.

Aan de ene kant zal men Mijn geliefde, trouwe, gewijde dienaren hebben die Mijn onderrichtingen opvolgen en die daar nooit van afwijken.

Aan de andere kant zijn er die priesters, en andere leiders van Mijn Christelijke Kerken, die beïnvloed zijn door het moderne leven en die Mijn Wetten zullen ontheiligen.

Zij buigen onder de druk van de mensen die verlangen dat zij in naam van God verdraagzaamheid tonen door Gods Wetten te veranderen om aan de menselijke eisen tegemoet te komen.

Zij zijn doordrongen van hoogmoed, arrogantie en wereldse ambities. Het zal hen niets doen als zij de Heilige Sacramenten veranderen om deze te schikken naar een zondige agenda.

Neen, zij zullen het gemakkelijker maken om daden van gruwel te plegen in Mijn Vaders Kerken en dat alles in naam van de burgerrechten en de verdraagzaamheid.

Zij zullen de zonde door de vingers zien en zullen Mij beledigen door dergelijke zonden te laten aantreden voor Mijn Heilige Tabernakels, van Mij verwachtend dat Ik zulke verachtelijke daden slik.

Spoedig zullen zij de Sacramenten afschaffen om allen tegemoet te komen.

In plaats daarvan zullen er feestvieringen en andere vormen van vermakelijkheden gehouden worden.

Dit zal een nieuwe wereldkerk worden die zal bogen op een indrukwekkend gebouw te Rome, maar die God niet zal vereren.

Deze zal opgebouwd worden met geheime, satanische symbolen – zichtbaar voor iedereen –en zal het beest verafgoden.

Elke voor Mijn Vader weerzinwekkende zonde zal openlijk gehuldigd worden en miljoenen mensen zullen hun wetten van verdorvenheid aanvaarden als iets dat in Gods ogen waardig is.

Mijn gewijde dienaren, die Mij trouw blijven, zullen in het geheim H. Missen moeten opdragen of gevangenschap onder ogen zien.

Zij zullen hun krachten bundelen en vervuld met de Heilige Geest zullen zij Gods kinderen blijven voeden met het Voedsel van Leven.

Zij moeten ervoor zorgen dat aan al diegenen die zij leiden de bescherming van Het Zegel van de Levende God geboden wordt.

De tijd, waarin de nieuwe tempel ter ere van het beest opgebouwd wordt, is nu zeer dichtbij.

Deze zal opgebouwd worden onder de dictatuur van de Antichrist, die binnenkort op het wereldtoneel zal verschijnen als de man van vrede.

Verzamel jullie allen, Mijn volgelingen, zo snel als jullie kunnen. Jullie, Mijn priesters die Mijn stem herkennen, moeten beginnen met jullie voorbereidingen om ervoor te zorgen dat Mijn Kerk op aarde de aanstaande vervolging met kracht kan doorstaan.

De toevluchtsoorden zullen tijdig ter jullie beschikking klaarstaan want Ik ben Mijn volgelingen al geruime tijd aan het onderrichten om ervoor te zorgen dat zij jullie van dienst zullen zijn.

Deze vervolging zal kort zijn en jullie zullen er doorkomen, ook al zal het pijnlijk zijn.

Wees gewaarschuwd! De nieuwe wereldreligie zal uiterlijk een goede en heilige organisatie lijken, vol liefde en erbarmen.

Deze zal een prachtig imago van verdraagzaamheid uitstralen en zal elke door God gekende zonde verheerlijken. Zij zal aan iedere zonde een zodanige draai geven dat deze in Gods ogen aanvaardbaar lijkt te worden.

Maar jullie moeten weten dat een dergelijke gruwel Mij doet walgen en wee diegenen die dit gevaarlijke pad naar de eeuwige verdoemenis volgen.

Zonde zal in mijn ogen altijd zonde zijn.

De tijd verandert dat niet. De nieuwe regels, om tegemoet te komen aan de drang van de mens naar zondige bezigheden, zullen nooit door Mij aanvaard worden.

Bereid jullie nu voor op deze grote misleiding, want deze zal zeer spoedig plaatsvinden.

Jullie Jezus

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 13/02/2019 door in Boodschappen.
%d bloggers liken dit: